اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

پایگاه نیروهای دفاعی اسرائیل در شمال کشور با شلیک راکت تخریب شد؛ ارتش هدفهای حزب الله را در لبنان زد

تصویر: اسکرین شات از ویدئو، پایگاه تخریب-شدهٔ نیروهای دفاعی در شمال اسرائیل پس از شلیک راکت از لبنان در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ را  نشان میدهد. (Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: اسکرین شات از ویدئو، پایگاه تخریب-شدهٔ نیروهای دفاعی در شمال اسرائیل پس از شلیک راکت از لبنان در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ را نشان میدهد. (Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

در میانهٔ جنگ غزه، گروه تروریستی تحت حمایت ایران به شلیک موشک، خمپاره، پهباد به شمال اسرائیل ادامه میدهد؛ آسیب جسمی ببار نیامده است.

روز دوشنبه، در میانهٔ جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، ناآرامیهای میان نیروهای دفاعی و حزب الله ادامه داشت، و گروه تروریستی تحت حمایت ایران شماری راکت شلیک کرد و چند پهباد به شمال اسرائیل فرستاد، و در یکی از حمله-ها موجب آسیب سنگین به پایگاه نظامی شد.

طبق اظهار یوآو گالانت وزیر دفاع، از ۸ اکتبر، یکروز پس از آنکه جنگ غزه بپا خاست تاکنون حزب الله بیش از ۱۰۰۰ راکت، خمپاره، موشک، و پهباد به اسرائیل شلیک کرده است.

ناآرامیهای روز دوشنبه، به طرزی غیرمعمول، و با حملهٔ نیروهای دفاعی آغاز شد. ارتش گفت جنوب لبنان را با آتش توپخانه بمباران کرده و ظاهراً انگیزه آن بوده که از نزدیک شدن واحدهای تروریستی به ناحیه و اقدام به حمله جلوگیری کند.

اندکی بعد، شماری راکت و خمپاره از لبنان به جوامع شمالی عرب الارمشه و برعم، و پایگاه نظامی بیرانیت شلیک شد.

در این حمله-ها آسیب جسمی ببار نیامد، اما چنانکه در فیلم مشاهده می-شود، آسیب سنگینی به پایگاه بیرانیت وارد شد و آتش-سوزی براه افتاد.

نیروهای دفاعی گفت در پاسخ به این حمله-ها، با جت-های جنگنده، هلیکوپتر رزمی، و تانک به سایت-های حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است.

نیروهای دفاعی همچنین در موردی مجزا گفت به یک واحد حزب الله که قصد حمله با شلیک موشک ضد-تانک از روستای مروهین لبنان داشته، حملهٔ هوایی کرد.

اندکی بعد، حزب الله لبنان حدود ۲۵ راکت و ۳ پهباد انتحاری به نواحی متعدد مرزی اسرائیل شلیک کرد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، آژیرهای شهرهای شمالی کیریات شمعونا و مناره و مارگلیوت بصدا درآمدند. سامانهٔ دفاع موشکی گنبد آهنین چندین راکت را سرنگون کد، و شماری دیگر از راکت-ها مهاجم در نواحی باز به زمین افتادند.

نیروهای دفاعی گفت سه پهباد مملو مواد منفجره به پست مرزی نیروهای دفاعی اصابت کرد.

در حمله-های بعد آسیب جسمی ببار نیامد و نیروهای دفاعی گفت منابع آتش [در لبنان] را به توپ بسته است.

نیروهای دفاعی اندکی بعد گفت در پاسخ به حمله-های بعدی، به مرکز فرماندهی حزب الله و دیگر سایت-های متعلق به گروه تروریستی در جنوب لبنان حملهٔ هوایی کرد.

نیروهای دفاعی افزود همچنین به واحدی که برای حمله به نزدیکی متولا آماده می-شد، حملهٔ هوایی کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-base-in-north-damaged-by-rocket-fire-military-hits-hezbollah-targets-in-lebanon/

اطلاعات بیشتر در مورد