اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

پاپ فرانسیس از «افزایش هولناک یهودی-ستیزی» در سراسر جهان را گلایه کرد

تصویر: پاپ فرانسیس در مراسم عشای ربانی، سنت پیتر باسیلیکا در عید رونمایی خداوند، ۲ فوریه ۲۰۲۴، واتیکان. 
(Alberto Pizzoli/AFP)
تصویر: پاپ فرانسیس در مراسم عشای ربانی، سنت پیتر باسیلیکا در عید رونمایی خداوند، ۲ فوریه ۲۰۲۴، واتیکان. (Alberto Pizzoli/AFP)

پاپ در نامه به «برادران و خواهران یهودی من در اسرائیل»، گفت برای بازگشت گروگانهایی که حماس در ۷ اکتبر به غزه ربود دعا کنند، و گفت «هرگز نباید امید خود به احتمال صلح را از دست بدهیم».

روز شنبه پاپ فرانسیس «افزایش وحشتناک حمله به یهودیان در سراسر جهان» و خیزش جهانی یهودی-ستیزی از چهار ماه پیش که به سرکردگی حماس به جنوب اسرائیل حمله، و متعاقب آن کارزار نظامی اسرائیل به گروه تروریستی حاکم غزه آغاز شد را محکوم کرد.

پاپ در نامه-ای خطاب به «برادران و خواهران یهودی من در اسرائیل»، که واتیکان روز شنبه انتشار داد، گفت «ما، کاتولیکها، از افرایش هولناک حمله به یهودیان در سراسر جهان بسیار نگرانیم.»

جنگ میان اسرائیل و تروریستهای حماس در غزه «افتراق رویّه و افتراق عقیده در افکار عمومی جهانیان ایجاد کرده و گاه به شکل سامی-ستیزی و گاه به شکل یهودی-ستیزی ظاهر می-شود.»

پاپ گفت «ما امیدوار بودیم «دیگر، هرگز» پرهیزی باشد که به گوش نسلهای جوانتر نیز رسیده باشد. با اینحال هنوز می-بینیم برای از میان برداشتن این پدیده-ها، مسیر پیش ِ رو نیازمند همکاری نزدیکتر است.»

او از عبادت-کنندگان خواست «به ویژه برای بازگشت گروگانها»یی که از رخداد جنایات ۷ اکتبر در اسارت حماس-اند، دعا کنند و از یهودیان و کاتولیکها خواست در پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بکوشند.

پاپ در ادامه گفت «همچنین مایلم این نکته را بیفزایم که ما هرگز نمی-بایست امید خود به احتمال صلح را از دست بدهیم و می-بایست برای پیشبرد آن به هر کار ممکن دست بزنیم، و از هرگونه بدبینی و بی-اعتمادی احتراز کنیم.» «در ایام ویرانی و پریشانی، تماشای افقهای آینده، که نور جای تاریکی می-نشیند و دوستی-ها جای نفرت می-نشینند و همکاری جای جنگ می-نشیند، دشوار است. با اینحال، ما، یهودیان و کاتولیکها، دقیقا شاهد چنین افقی هستیم.»

«ما می-بایست اقدام کنیم و پیش و بیش از همه از سرزمین مقدس شروع کنیم. همانجایی که مایلیم در راه صلح و عدالت تلاش کنیم، و برای ایجاد روابطی قادر به گشایش به روی افقی تازه، سرشار از نور برای همگان، اسرائیلی-ها و فلسطینیان هر دو، باشد هر کار ممکن بکنیم.»

او همچنین گفت یهودیان و کاتولیکها «در جستجوی راههای ترمیم جهانی ویران، به طرائق دوستی، همبستگی، و همکاری متعهد شوند و در هر گوشه از این جهان، و به ویژه در سرزمین مقدس، بهمراه هم بکوشند تا از نو بتوانند در چهرهٔ هر فردی چهرهٔ خدا، که به ما به صورت او آفریده شده-ایم را بازبینند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/pope-francis-decries-terrible-increase-in-attacks-against-jews-worldwide/

اطلاعات بیشتر در مورد