اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

وزیر کشور اسرائیل: اسرائيل ۲۵۰۰۰ پناهندهٔ غیریهودی اوکراینی برای اقامت در اسرائيل خواهد پذیرفت

آیلت شاکد روز سه شنبه اعلام کرد اسرائیل به ۲۵۰۰۰ تنی که واجد شرایط مهاجرتی نیستند، به این خاطر که کشور ایشان در اشغال روسیه قرار گرفته، اجازه می دهد به عنوان پناهنده در اسرائیل اقامت کنند.

تصویر: «آیلت شاکد» وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی در کنست، ۸ مارس ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: «آیلت شاکد» وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی در کنست، ۸ مارس ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

۵۰۰۰ به سهمیهٔ ۲۰۰۰ هزاری تنی که از پیش از شروع جنگ در کشور اقامت داشتند افزوده شد؛ بنا به تخمین، دهها هزار نفر دیگر واجد شرایط آلیا به اسرائیل هستند که در اثر جنگ چنین خواهند کرد.

آیلت شاکد روز سه شنبه اعلام کرد اسرائیل به ۲۵۰۰۰ تنی که واجد شرایط مهاجرتی نیستند، به این خاطر که کشور ایشان در اشغال روسیه قرار گرفته، اجازه می دهد به عنوان پناهنده در اسرائیل اقامت کنند.

وزیر کشور گفت ۲۰۰۰۰ از این تعداد پیش از شروع جنگ در اسرائیل ساکن بوده اند، و ۵۰۰۰ تن دیگر از هنگام شروع اشغال اوکراین به کشور پذیرفته شده اند.

شاکد گفت این رقم علاوه بر دهها هزار نفری است که پیش بینی می شود در چارچوب مهاجرت یهودیان بر اثر جنگی که در اوکراین درگرفته، به اسرائیل مهاجرت کنند.

شاکد سیاست جدید جذب پناهنده های غیریهودی اوکراینی را زمانی اعلام می کند که جنگ وارد سیزدهمین روز خود شده و پایان آن معلوم نیست.

وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی که غروب سه شنبه در کنست برگزار شد، گفت «نواحی جنگی در اوکراین و مصائبی که شهروندان آن از سر می گذرانند، دل آدم را به درد می آورد و اجازه نمی دهد بی تفاوت بمانیم.»

شاکد گفت اسرائیل به ۲۰۰۰۰ نفر شهروندان اوکراین که پیش از شروع جنگ، اکثراً به طور غیرقانونی در اسرائیل بسر می بردند اجازهٔ اقامت موقت می دهد و برای اخراج ایشان اقدام نخواهد کرد. سهمیهٔ جدید ۵۰۰۰ نفری پناهندگان اوکراینی که در پی بروز جنگ، درخواست پناهندگی در اسرائیل دارند، تصویب شد.

بنا به گزارشی در وبسایت خبری وای.نت، از هنگام تجاوز نظامی نیروهای روسیه به این کشور در تاریخ ۲۴ فوریه، ۳۴۰۰ غیریهودی اوکراینی به اسرائیل رسیدند که از این تعداد به ۱۵۰ نفر اجازهٔ ورود به کشور داده نشد.

شاکد گفت طبق قوانین جدید، به شهروندان اوکراینی که وارد اسرائیل می شوند اجازهٔ اقامت موقت سه ماهه داده می شود. او افزود که اگر وضعیت اوکراین رو به بهبود نرود، به ایشان اجازه داده خواهد برای اشتغال محلی اقدام کنند.

Israeli and ukrainian refugees arriving from Ukraine on a rescue flight are welcomed at Ben Gurion international airport near Tel Aviv, on March 3, 2022. Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 ***

تصویر: پناهنده های اسرائیلی و اوکراینی که در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۲ در پروازهای نجات از اوکراین به اسرائیل می آیند، در فرودگاه بین المللی بن گوریون، نزدیک تل آویو، مورد استقبال واقع می شوند.
(Avshalom Sassoni/Flash90)

شاکد در ادامه گفت وزارت کشور تصمیم گرفت از اجرای شرط جنجالی که پناهنده را ملزم می دارد در ابتدای ورود به کشور ۱۰۰۰۰ شکیل (۳۰۰۰ دلار) واریز نماید تا تضمین خروج آتی باشد را لغو کند.

در عوض، پناهنده ها در چارچوب سهمیهٔ بشردوستانه وارد اسرائیل می شوند و تنها ملزم به امضای مدارکی خواهند بود که طبق آن متعهد می شوند اگر شرایط اوکراین اجازه دهد، به کشور خود بازگشت خواهند گشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-will-allow-25000-non-jewish-ukrainian-refugees-to-stay-in-country-minister/

اطلاعات بیشتر در مورد