اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۹

جستجو

وزیر مهاجرت اسرائیل خواهان تغییر اساسی روابط اسرائیل با یهودیان خارج از کشور شد

نخمان شای، وزیر امور یهودیان خارج از کشور، روز یکشنبه خواهان چرخشی در شیوهٔ نگرش به روابط اسرائیل با خارج از کشور شد تا گفتمان «یهودیان خارج از کشور چگونه می توانند به اسرائیل کمک کنند» به «اسرائیل چگونه می تواند به آنها کمک کند» تغییر یابد.

تصویر: نخمان شای، وزیر امور یهودیان خارج از کشور در کنفرانس سازمان جهانی صیونیسم، ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونیستی» در بازل، سوئیس، ۲۸ اوت ۲۰۲۲. (Courtesy)
تصویر: نخمان شای، وزیر امور یهودیان خارج از کشور در کنفرانس سازمان جهانی صیونیسم، ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونیستی» در بازل، سوئیس، ۲۸ اوت ۲۰۲۲. (Courtesy)

«نخمان شای» طی سخنرانی در ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگرهٔ صیونی گفت یهودیان خارج از کشور می بایست نقش بزرگتری در تصمیم گیری های اورشلیم داشته باشند.

نخمان شای، وزیر امور یهودیان خارج از کشور، روز یکشنبه خواهان چرخشی در شیوهٔ نگرش به روابط اسرائیل با خارج از کشور شد تا گفتمان «یهودیان خارج از کشور چگونه می توانند به اسرائیل کمک کنند» به «اسرائیل چگونه می تواند به آنها کمک کند» تغییر یابد.

شای سخنان خود را در بازل، سوئیس، در مراسمی که «سازمان جهانی صیونیسم» به مناسبت ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگرهٔ صیونی برگزار کرد، ایراد کرد. ۱۲۵ سال پیش، در اولین کنگرهٔ صیونی، «تئودور هرتصل» رهبر صیونیست، پایهٔ تأسیس کشور اسرائیل را ریخت که ۵۱ سال پس از آن محقق شد.

شای گفت «۱۲۵ سال پیش، هرتصل در خیابان های بازل قدم زد و رویای خود را فرموله کرد. به رهبران و یهودیان متنفذ در سراسر جهان روی آورد تا حمایت ایشان برای مأموریتی که ناممکن به نظر می رسید را جلب کند؛ مأموریت تأسیس کشوری برای یهودیان. بدون حمایت یهودیان خارج از کشور، شاید حتی کشور اسرائيل ایجاد نمی شد.»

شای در ادامه گفت «امروز، ۱۲۵ سال پس از آن کنگرهٔ اساسی، کار از پایه دیگرگون شده است. کشور اسرائیل در بسیاری از زمینه ها پویا و پیشگام است – و اکنون زمان آن رسیده که بپرسیم برای تأمین سرنوشت یهودیان و پایداری یهودیت در سراسر جهان، اسرائيل چه می تواند بکند.»

وزیر امور یهودیان خارج از کشور، با نقل عبارتی از جان اف. کندی از رؤسای جمهوری سابق ایالات متحده، اسرائيل را فراخواند تا «نپرس خارج از کشور برای اسرائیل چه می تواند بکند – بگو اسرائیل چه برای خارج از کشورمی تواند بکند.»

شای در این سخنرانی همچنین به مباحث طولانی بر سر نقشی که یهودیان خارج از اسرائیل در سیاست های کشور ایفا می کنند، اشاره کرد. گرچه یهودیان خارج از کشور در تشکیل کشور و در ادامهٔ حیات آن نقشی اساسی داشته اند، اما در اسرائیل حق رأی ندارند و صدای ایشان در روند تصمیم گیری در کشور رسمیت ندارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/diaspora-minister-calls-for-new-paradigm-in-israels-ties-to-jews-abroad/

اطلاعات بیشتر در مورد