اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

وزیر دفاع اسرائیل: تک تک تروریست-ها یا به دادگاه می‌روند یا به گورستان

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائيل، روز یکشنبه، در پی تنش-هایی که بدنبال چند تهاجم فلسطینیان همچنان در اوج است گفت اسرائيل خواهان آرامش است، اما از اقدام علیه تروریسم ابا ندارد.

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین گفتگو با خبرنگاران پس از ارزیابی تحلیلی در مقر نیروهای دفاعی در کرانهٔ باختری، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین گفتگو با خبرنگاران پس از ارزیابی تحلیلی در مقر نیروهای دفاعی در کرانهٔ باختری، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

نیروهای دفاعی اسرائيل ۲ گروهان دیگر برای کمک به پلیس در پایتخت، و ناحیهٔ مرزی کرانهٔ باختری استخدام کرد؛ رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل علیه طرح اسموتریچ و بن گاویر برای مهروموم محله-های اورشلیم شرقی هشدار داد.

بیت اللحم، کرانهٔ باختری – یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائيل، روز یکشنبه، در پی تنش-هایی که بدنبال چند تهاجم فلسطینیان همچنان در اوج است گفت اسرائيل خواهان آرامش است، اما از اقدام علیه تروریسم ابا ندارد.

گالانت پس از ارزیابی تحلیلی در مقر ارتش در کرانهٔ باختری گفت اسرائیل «علیه هرکس که شهروندان ما را تهدید کند قاطعانه و با اقتدار اقدام خواهد کرد… هر تروریستی یا به دادگاه می-رود یا به گورستان.»

گالانت در پایگاه ارتش در دامنهٔ شهرک مهاجرنشین بیت ائل، مشرف بر شهر رام الله کرانهٔ باختری، گفت «اقدامات تهاجمی و پیشگیرانه علیه آنها که در تلاش-اند به کودکان ما آسیب برسانند، پیش می-گیریم. هر کس به تروریست-ها کمک کند، آسیب خواهد دید. اگر نیاز باشد، خانه-هاشان را خراب خواهیم کرد. آنها را از حقوق-شان محروم خواهیم کرد. اگر نیاز باشد، آنها را [از کشور] اخراج خواهیم کرد.»

در ادامه گفت «اجازه نخواهیم داد خون ما را بریزند. برای محاکمهٔ آنها هرآنچه لازم باشد می-کنیم.»

در ادامه گفت «همزمان، خواهان آرامش در منطقه-ایم. این بدان معنا است که هر کس درست رفتار کند می-تواند کار و درآمد داشته باشد. ما خواهان آیندهٔ بهتر برای فلسطینیان، و برای هر کسی که مطابق قانون عمل کند، هستیم.»

خرزی حالیوی فرمانده ارتش نیز در مقر ارتش در کرانهٔ باختری ارزیابی تحلیلی جداگانه-ای برگزار کرد.


تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع در ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳ به روستایی فلسطینی خارج از مقر نیروهای دفاعی در کرانهٔ باختری اشاره می-کند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت این ارزیابی بر «درس-هایی که از رویدادهای اخیر گرفتیم… و آمادگی نیروهای میدانی برای اقدام در سناریوهای گوناگون» تمرکز دارد.

نیروهای دفاعی روز یکشنبه گفت علاوه بر سه گردانی که از روز جمعه به کرانهٔ باختری اعزام شدند، دو کمپانی پیاده نظام نیز برای کمک به پلیس در ناحیهٔ اورشلیم و شهرهای اسرائیلی نزدیک حصار امنیتی کرانهٔ باختری بکار خواهد گمارد.

دو گروهان مزبور گیوانی و گولانی نام دارند که در حال حاضر در حال گذراندن آموزش-های اولیه هستند.


تصویر: یک مأمور پلیس اسرائیل در حال محصور کردن صحنهٔ تیراندازی تروریستی در شهر قدیم اورشلیم در روز ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳ است. (AP Photo/Mahmoud Illean)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/defense-minister-every-terrorist-will-either-go-to-court-or-the-cemetery/

اطلاعات بیشتر در مورد