اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

وزیر دفاع اسرائیل از «محاصرهٔ کامل» غزه خبر داد: نه برق هست، نه غذا، نه بنزین

با ازسرگیری پرتاب راکت-ها چندین نفر، از جمله در اورشلیم و تل آویو مجروح شدند؛‌ در حملهٔ هوایی عظیم به غزه، حدود ۵۰۰ تن کشته شدند؛ نیروهای دفاعی می-گویند کنترل شهرهای مرزی را از نو در دست دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد