اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

وزیر دادگستری اسرائیل گفت محاکمهٔ نتانیاهو حمایت از اصلاحیهٔ قضایی را تشدید کرد

یاریف لیوین وزیر دادگستری روز دوشنبه گفت کیفرخواست علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در سه پروندهٔ فساد مردم را به ضرورت کاهش اختیارات دادگستری اسرائیل قانع نمود، و برای اولین بار بستهٔ قوانین جنجالی خود برای مهار دادگاه-ها را با مشکلات حقوقی صدراعظم ارتباط داد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین گفتگو با یاریف لیوین وزیر آتی دادگستری هنگام رأی-گیری برای انتخاب رئیس جدید کنست، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/ Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین گفتگو با یاریف لیوین وزیر آتی دادگستری هنگام رأی-گیری برای انتخاب رئیس جدید کنست، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/ Flash90)

لیوین که برای اولین ارتباط موضوعات را مطرح کرد، مدعی است کیفرخواست مذکور نارسایی نظام قضایی را آشکار کرد، به مردم کمک کرد به ضرورت تغییراتی که از مدت-ها پیش انتظارش می-رفته واقف شوند؛ بیتان احتمال مصالحه در پی مذاکرات را پیش-بینی کرد.

یاریف لیوین وزیر دادگستری روز دوشنبه گفت کیفرخواست علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در سه پروندهٔ فساد مردم را به ضرورت کاهش اختیارات دادگستری اسرائیل قانع نمود، و برای اولین بار بستهٔ قوانین جنجالی خود برای مهار دادگاه-ها را با مشکلات حقوقی صدراعظم ارتباط داد.

منتقدان دولت از مدت-ها پیش نتانیاهو و متحدان او را متهم کرده-اند که قصد ایشان از اصلاحیهٔ نظام قضایی آن است که نخست وزیر از اتهامات جنایی که علیه او مطرح شده است، خلاص شود. گرچه لیوینٔ محاکمهٔ نتانیاهو را انگیزهٔ اصلاحات قضایی که او خود اوایل ماه جاری عنوان کرد توصیف نکرد، اما سخنان او در پلنوم کنست تأکیدی بر گره-گاه سیاسی و منافع شخصی است که حول موضوع حساس فوق قرار دارد.

سخنان او هنگامی مطرح شد که ائتلاف خیز برداشته تا اصلاحیهٔ گستردهٔ دیوان عالی را به مردمی که اکثرا در اینباره دچار تردید هستند، بقبولاند و یکی از وزرای «لیکود» را در رأس کارزار تبلیغاتی طرح اصلاح نظام قضایی قرار داد. این در حالی است که نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین برای اولین بار علیه این طرح موضع گرفت، و یکی از قانونگذاران «لیکود» با پیشنهاد مذاکرهٔ میان ائتلاف و اپوزیسیون برای رسیدن به مصالحهٔ حقوقی، از مسیر حزب جدا شد.

نتانیاهو با سه پروندهٔ فساد محاکمه می-شود، با اتهامات کلاهبرداری، خیانت در امانت، و ارتشاء مواجه است. او هرگونه ارتکاب به خطا را انکار کرده و مدعی است اتهامات وی ساختگی، و کودتای سیاسی است که پلیس، دادستان کل، رسانه-ها و رقبای جناح چپ وی علیه او راه انداخته-اند.

تغییراتی که لیوین پیشنهاد می-کند شامل تضعیف اقتدار دیوان عالی است تا دیگر قادر نباشد قوانین و سیاست-هایی که مخالف قانون اساسی می-داند را وتو کند، و کنترل کامل پانل گزینش قضات را دولت می-سپارد. منتقدان می-گویند طراح اصلاح نظام قضایی، بهمراه دیگر طرح-های حقوقی، با بر هم زدن توازن قوای سه-گانه، و انتقال تمام قدرت به قوهٔ مجریه، هویت دموکراتیک إسرائيل را مخدوش می-کند و اقلیت-ها را بی-دفاع رها می-کند.

بیش از دو دهه است که اصلاح دیوان عالی هدف عمدهٔ محافظه-کاران است، و بسیاری از چهره-های راست و ارتدکس-های افراطی از این که از صف کنشگران پیشرو، اکثریت جناح-راستی کشور را در نظر نمی-گیرند، به ستوه آمده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید\
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-trials-boosted-backing-for-judicial-overhaul-push-justice-minister-admits/’

اطلاعات بیشتر در مورد