اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

وزیر خارجهٔ اردن گفت اماکن مقدس اورشلیم «سرزمین اشغالی فلسطینی» هستند

روز سه شنبه وزیر خارجهٔ اردن با توجه به تنش های اورشلیم گفت اسرائیل بر اماکن مقدس شهر که «سرزمین اشغالی فلسطینی» تاست، «حاکمیت» ندارد.

تصویر: «ایمن صفدی» وزیر خارجهٔ اردن حین سخن در پانل انجمن دوحه در پایتخت قطر، ۲۶ مارس ۲۰۲۲. 
(Ammar Abd Rabbo/MOFA/Doha Forum/AFP)
تصویر: «ایمن صفدی» وزیر خارجهٔ اردن حین سخن در پانل انجمن دوحه در پایتخت قطر، ۲۶ مارس ۲۰۲۲. (Ammar Abd Rabbo/MOFA/Doha Forum/AFP)

پس از آنکه دفتر «بنت» توافق با عمان بر سر افزایش کارکنان «اوقاف» تپهٔ معبد مقدس را تکذیب کرد، «ایمن صفدی» اسرائیل را به ایجاد ممانعت در امور وقف و قابلیت حفظ امنیت آن متهم کرد.

روز سه شنبه وزیر خارجهٔ اردن با توجه به تنش های اورشلیم گفت اسرائیل بر اماکن مقدس شهر که «سرزمین اشغالی فلسطینی» تاست، «حاکمیت» ندارد.

کرانه غربی و اورشلیم شرقی تا سال ۱۹۴۸ تحت حاکمیت اردن قرار داشت تا آنکه در «جنگ شش روزه» اسرائیل این ناحیه را تصرف کرد و سپس مدعی حاکمیت شهر قدیم و گسترهٔ اورشلیم شد. سالهای متمادی اردن مدعی بود که طبق معاهدات این کشور با اسرائیل، تولیت اماکن مسیحی و مسلمان شهر به عهدهٔ اردن است؛ گرچه اسرائیل هرگز این ادعا را نپذیرفت، اما ادارهٔ امور روزانهٔ تپهٔ معبد مقدس و نهاد اوقاف که با هزینهٔ اردن تأمین می شود را به این کشور وانهاده است.

دیپلمات اول اردن در مصاحبه با تلویزیون «المملکة» اردن گفت «اسرائیل بر مسجد الاقصا حاکمیتی ندارد – آنجا محل عبادت مسلمانان است. فقط نهاد اوقاف اردن است که اختیارات تام در ادارهٔ امور مجتمع را دارا است.»

صفدی ابراز امیدواری کرد که تنش های موجود در این مکان مقدس به زودی فروکش کند اما گفت «تنها راه ممکن رعایت وضع موجود است.»

او اسرائیل را متهم کرد که «اقدامات ضروری اوقاف برای حفظ امنیت مسجد الاقصا را با مانع مواجه می کند، همچنین در انجام وظایف کارکنان اوقاف مداخله می کند.»

صفدی گفت «نهاد اوقاف دهها نیروی جدید کار به مجتمع مسجد الاقصا افزوده اما اسرائیل در مسیر اینها مانع ایجاد می کند.»


تصویر: فلسطینیان حین ادای نماز عصر روز ۸ آوریل ۲۰۲۲، اولین جمعهٔ ماه مبارک رمضان، در تپهٔ مسجد مقدس، شهر قدیم اورشلیم که مسجد الاقصا آنجا واقع است. (Ahmad Gharabli/AFP)

سخنان دیپلمات اول اردن پس از آنکه صبح سه شنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل موافقت با درخواست اردن به افزایش کارکنان اوقاف را تکذیب کرد، مطرح شد.

دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه ای گفت «هیچ تغییر یا تحول جدیدی در وضعیت تپهٔ معبد مقدس ایجاد نشده – حاکمیت اسرائیل بجای خود باقی است.»

در این بیانیه گفته شد «تمام تصمیم ها توسط دولت اسرائیل و بر اساس ملاحظات مربوط به حاکمیت، آزادی ادیان و امنیت، و بدون فشار عوامل خارجی یا عوامل سیاسی اتخاذ خواهد شد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/jordans-fm-says-jerusalem-holy-sites-are-occupied-palestinian-land/

اطلاعات بیشتر در مورد