وزارت بهداشت اسرائیل دیروز بیش از ۳۰۰۰ مورد ابتلای تازه به ویروس کرونا شماره کرد
جستجو

وزارت بهداشت اسرائیل دیروز بیش از ۳۰۰۰ مورد ابتلای تازه به ویروس کرونا شماره کرد

آخرین ارقام نشان می دهد که اسرائیل هنوز از رقم ۲۰۰۰ مورد ابتلای روزانه که شرط تسهیل تعطیل سراسری است، بسیار دور است.

تصویر: کارکنان مگان دیوید آدوم با لباس و تجهیزات حفاظتی در مقابل واحد ویروس کرونای بیمارستان شعاری تصدک در اورشلیم، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Nati Shohat/Flash90)
تصویر: کارکنان مگان دیوید آدوم با لباس و تجهیزات حفاظتی در مقابل واحد ویروس کرونای بیمارستان شعاری تصدک در اورشلیم، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Nati Shohat/Flash90)

آخرین ارقام نشان می دهد که اسرائیل هنوز از رقم ۲۰۰۰ مورد ابتلای روزانه که شرط تسهیل تعطیل سراسری است، بسیار دور است.

وزارت بهداشت گفت روز گذشته، ۳۱۱۲ مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا به تایید رسیده است، و گمان می رود شمار ابتلاهای تازه از این رقم فراتر رود. این رقم هنوز از ۲۰۰۰ مورد روزانه، که پیش-شرط وزارت بهداشت برای تسهیل تعطیل سراسری است، بسیار دور است.

همچنین، وزارت بهداشت گفت جمعبندی غروب امروز نشان می دهد که شمار موارد ابتلای تازه به ویروس کرونا در روز جاری ۱۴۲۴ مورد بوده، که رقم کل مبتلایان از شروع پاندمی را به ۲۹۶۲۱۵ نفر می رساند.

شمار مبتلایانی که در وضعیت وخیم قرار دارند، ۸۰۲ نفر است، و ۲۵۴ تن از ایشان به دستگاه تنفس مصنوعی وصل اند.

رقم کل مرگ و میر در اسرائیل ۲۰۴۰ مورد بوده که ۲۴ تن از غروب دیروز به رقم مزبور افزوده شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله