اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

«وحشتناک حیرت کردم» : نمایندهٔ لیکود در میان افرادی که آماج عملیات جاسوسی ایران قرار گرفتند

«کتی شیتریت»، نمایندهٔ کنست از حزب «لیکود» هنگامیکه دانست او نیز جزو آماج های عملیات جاسوسی ایران، که شاباک روز چهارشنبه اعلام کرد با موفقیت خنثی کرده است بوده، شدیدا ابراز حیرت کرد.

تصویر: «کتی شیتریت» در جلسهٔ کمیتهٔ کنست، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: «کتی شیتریت» در جلسهٔ کمیتهٔ کنست، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

«کتی شیتریت» می گوید یکی از زنانی که توسط شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل دستگیر شد، به او مراجعه کرده و خواهان انتقال پسرش به واحد نخبهٔ ضداطلاعات ۸۲۰۰ شد.

«کتی شیتریت»، نمایندهٔ کنست از حزب «لیکود» هنگامیکه دانست او نیز جزو آماج های عملیات جاسوسی ایران، که شاباک روز چهارشنبه اعلام کرد با موفقیت خنثی کرده است بوده، شدیدا ابراز حیرت کرد.

شیتریت در گفتگو با کانال ۱۲ گفت «نمی فهمیدم ماجرا چیست. مطلقاً حیرت کرده بودم.» «وقتی شاباک تماس گرفت که با من حرف بزند، بشدت تعجب کرده بودم.»

شیتریت گفت با یکی از زنانی که شاباک اشاره کرده، و مظنون است که از این نمایندهٔ اپوزیسیون فیلم گرفته و ماهها پیش در بازارچه‌ای با او ملاقات کرده، در ارتباط بوده است.

شیتریت گفت، «از او پرسیدم حالش چطور است، و او گفت مشکلاتی با پسرش دارد. فهمیدم مشکل در رابطه با ارتش است.»
شبکه خبری گفت رابط ایرانی به فرد مظنون گفته بوده از شیتریت در موقعیت های نامناسب فیلم بگیرد، اما او چنین امکانی نیافته است. همچنین، به فرد مظنون گفته شده بود از شیتریت بخواهد به او کمک کرده و پسرش به واحد نخبهٔ ۸۲۰۰ نیروهای دفاعی اسرائيل انتقال دهد – که این تلاش فرد مظنون نیز ناموفق ماند. شیتریت و فرد مظنون هر دو از ساکنان شهر «بیت شمش» اند.

شیتریت در گفتگو با کانال ۱۲ گفت «به او توضیح دادم که هیچ امکانی برای انتقال مردم از جایی به جایی در ارتش ندارم.»

نمایندهٔ لیکود گفت زن مزبور اصرار کرده، و گفته است اگر با او دیدار کند، برایش هدیه ای خواهد داشت. نمایندهٔ لیکود سپس پاسخ داده که وقت خالی ندارد.

طبق گزارش کانال ۱۲، قرار است شیتریت در دادگاه به عنوان شاهد دادستان حاضر شود.

نمایندهٔ حزب لیکود همچنین در بیانیهٔ جداگانه‌ ای گفت این موضوع اکنون بیش از پیش «خطر حیاتی» که ایران برای اسرائیل ایجاد کرده را روشن می کند.

همچنین، وکلای پنج مظنون پرونده گفتند این افراد قصد آسیب رساندن نداشته اند. کانال ۱۲ به نقل از پسر یکی از مظنونان گفت مادرش زنی سالمند است که هرگز کاری که آسیبی به اسرائيل برساند، نکرده، و برای تشویق یهودیان ایران به مهاجرت به اسرائیل تلاش کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/i-was-in-total-shock-likud-mk-among-those-targeted-in-iranian-espionage-operation/

اطلاعات بیشتر در مورد