واتیکان آرشیو مربوط به پاپ دوران جنگ جهانی دوم که متهم به سکوت در مورد هولوکاست است را می گشاید
جستجو

واتیکان آرشیو مربوط به پاپ دوران جنگ جهانی دوم که متهم به سکوت در مورد هولوکاست است را می گشاید

پاپ فرانسیس، با اعلام این که «کلیسا از تاریخ نمی هراسد»، روز دوشنبه گفت تصمیم به گشودن آرشیوهای مربوط به پاپ پایوس دوازهم از دوران جنگ جهانی دوم، که به دلیل سکوت در خصوص هولوکاست مورد انتقاد یهودیان بوده، گرفته است.

تصویر: در عکسی از سپتامبر ۱۹۴۵، پاپ پایوس دوازدهم، در واتیکان، با حلقه سنت پیتر به انگشت، دست راست خود را به علامت تبرک بالا آورده است. (AP Photo, File)
تصویر: در عکسی از سپتامبر ۱۹۴۵، پاپ پایوس دوازدهم، در واتیکان، با حلقه سنت پیتر به انگشت، دست راست خود را به علامت تبرک بالا آورده است. (AP Photo, File)

اسناد محرمانه مربوط به پاپ پایوس دوازدهم، که در دوران جنگ جهانی دوم و دوره پسا-جنگ در خدمت کلیسا بود، هاله راز پیرامون رهبر مورد انتقاد گسترده یهودیان را کنار می زند.

پاپ فرانسیس، با اعلام این که «کلیسا از تاریخ نمی هراسد»، روز دوشنبه گفت تصمیم به گشودن آرشیوهای مربوط به پاپ پایوس دوازهم از دوران جنگ جهانی دوم، که به دلیل سکوت در خصوص هولوکاست مورد انتقاد یهودیان بوده، گرفته است.

فرانسیس به مقامات و کارکنان آرشیوهای محرمانه واتیکان گفت که این آرشیو بخصوص از ۲ مارس ۲۰۲۰ برای تحقیق در دسترس پژوهشگران خواهد بود.

پایوس در ۲ مارس ۱۹۳۹، شش ماه پیش از گسترش جنگ جهانی دوم دراروپا، به اسقفی انتخاب شد. پایوس در ۹ اکتبر ۱۹۵۸ در اقامتگاه تابستانی واتیکان در قصر گاندولفو، نزدیکی رم، درگذشت.

پیش از گشودن آرشیوهای مربوطه، واتیکان معمولا ۷۰ پس از پایان یک دوره اسقفی صبر می ک ند. اما مقام معظم اسقفی برای هرچه زودتر در دسترس قرار دادن اسناد مربوط به پایوس دوازدهم، تا زمانی که بازماندگان هولوکاست هنوز در قید حیات اند، تحت فشارهای شدید بوده است.

آرشیویست های واتیکان، به حکم بندیکت شانزدهم، همتای پیشین فرانسیس که زاده آلمان بوده، از ۲۰۰۶ به آماده سازی این اسناد برای مقاصد پژوهشی مشغول بوده اند.

تصویر: در عکسی از سپتامبر ۱۹۴۵، پاپ پایوس دوازدهم، در واتیکان، با حلقه سنت پیتر به انگشت، دست راست خود را به علامت تبرک بالا آورده است. (AP Photo, File)

تصویر: پاپ فرانسیس حسین سخنرانی در مراسم عشای ربانی در کلیسای پیروان سنت کریسپینو، در محله لاباروی رم، یکشنبه، ۳ مارس ۲۰۱۹. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

تاریخنگاران و گروه های یهودی پایوس را متهم کرده اند که از اظهار نظر علیه هولوکاست، از هدایت کلیسا به نجات یهودیان در میانه نسل کشی کوتاهی کرده و در آن دوره یهودیان را تشویق کرده که به مسیحیت بگروند.

واتیکان از او دفاع کرده و گفته است که وی از سیاست های پشت پرده برای نجات جان افراد استفاده می کرده است. فرانسیس نیز اشاره کرده که وی نیز چنین خوانشی از رویکرد او دارد.

واررسی عملکرد پایوس، بخشی از تلاشی است که می کوشد معین سازد آیا وی می بایست به مقام تقدس نائل شود یا نه.

فرانسیس اشاره کرد که کلیسا اطمینان دارد که مقام اسقفی تاب آزمون یافته های تاریخنگارانی که آرشیوها را مطالعه نمایند را داراست، و گفت «می توان گفت پایوس، با درجاتی از پیشداوری و بزرگ نمایی، مورد انتقاد قرار گرفت».

فرانسیس به کارکنان آرشیوها گفت «کلیسا از تاریخ نمی هراسد، برعکس، به تاریخ عشق می ورزد، و مایل است بیش از این نیز به آن عشق بورزد، همانگونه که به خدا عشق می ورزد».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/vatican-to-open-archives-on-wwii-era-pope-accused-of-silence-on-holocaust/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله