اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

هیئت پارلمانی امارات برای اولین بار از کنست دیدن کرد

سه عضو شورای ملی فدرالی امارات متحد عربی (اف.ان.سی.) روز دوشنبه برای اولین بار از هنگام عادی سازی روابط دو کشور به میانجیگری ایالات متحده در ۲۰۲۰ از کنست دیدن کردند.

تصویر: «میکی لیوی» رئیس کنست، چپ، حین استقبال از «علی رشید النعیمی» رئیس کمیتهٔ امور دفاعی، کشوری و خارجی شورای ملی فدرالی امارات متحد عربی در بازدید از پارلمان اسرائيل در اورشلیم، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. 
(Menahem KAHANA / AFP)
تصویر: «میکی لیوی» رئیس کنست، چپ، حین استقبال از «علی رشید النعیمی» رئیس کمیتهٔ امور دفاعی، کشوری و خارجی شورای ملی فدرالی امارات متحد عربی در بازدید از پارلمان اسرائيل در اورشلیم، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Menahem KAHANA / AFP)

قانونگذاران اسرائیل از مقامات عالیرتبهٔ کشور حاشیهٔ خلیج با عنوان «برادران و همسایگان ما» استقبال کردند؛ این گروه از موزهٔ «یاد واشم» نیز دیدن کرد.

سه عضو شورای ملی فدرالی امارات متحد عربی (اف.ان.سی.) روز دوشنبه برای اولین بار از هنگام عادی سازی روابط دو کشور به میانجیگری ایالات متحده در ۲۰۲۰ از کنست دیدن کردند.

«علی رشید النعیمی» رئیس کمیتهٔ امور دفاعی، کشوری، و خارجی شورای ملی فدرالی امارات در کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست گفت «وقتی از معاهدات توافق ابراهیم می گوییم، مایلیم که شما به گسترهٔ کامل تصویر توجه کنید.»

نعیمی گفت «این تنها یک معاهدهٔ سیاسی نیست، تنها مربوط به امنیت و دفاع نیست. نه، این عامل تغییر تمامی منطقه است.» و از «مشارکت در تمامی بخش ها» حمایت کرد.

هیئت فوق با طیفی از قانونگذاران اسرائیلی که در رأس ایشان رئیس کنست، «میکی لیوی» قرار داشت، ملاقات کرد. هیئت اماراتی پیش از کنست از موزهٔ یاد واشتم دیدن کرده و تاج گلی در بزرگداشت قربانیان هولوکاست آنجا نهاده بودند.

امارات سومین کشور عربی پس از مصر و اردن است که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کرده، و از آنجایی که پیش از ایجاد کشوری فلسطینی، کشور یهود را به رسمیت شناخته، موجب خشم فلسطینیان شده است.

نعیمی گفت پس از جنگ ۲۰۲۱ میان اسرائيل و حماس، «مردم می پرسیدند چه بر سر توافق های ابراهیم خواهد آمد»؛ نامی که در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده بر معاهدات مذکور نهاده شد.

Ram Ben-Barak (L), the head of the Israeli Knesset’s Foreign Affairs and Defense committees, listens to Ali Rashid al-Nuaimi — chairman of the Defense, Interior and Foreign Affairs Committee in the United Arab Emirates’ (UAE’s) Federal National Council — who is leading a delegation of Emirati members of parliament on a visit to Israel’s parliament in Jerusalem on February 7, 2022. – The UAE and Bahrain normalised relations with Israel under the US-brokered Abraham Accords agreements in September 2020, defying decades of Arab consensus that ruled out ties in the absence of a solution to the Israeli-Palestinian conflict. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

تصویر: «ران بن-باراک» چپ، رئیس کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست، حین استماع سخنان علی رشید النعیمی، رئیس کمیته امور دفاعی، کشوری، و خارجی شورای ملی فدرالی امارات متحد عربی؛ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲.
(Menahem KAHANA / AFP)

او گفت «مایلم همه بدانند که بازگشتی در کار نیست. ما رو به پیش حرکت می کنیم، تاریخ را تکرار نمی کنیم، بلکه تاریخ را می نویسیم.»

رام بن باراک، نمایندهٔ کنست و رئیس کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی کنست میهمانان خود را «برادران و همسایگان ما» خواند.

او گفت «تصور اشتباهی در میان است که گمان می کند عادی سازی تنها بر اساس عنصر منفرد تهدیدات و چالش های مشترک استوار بوده، اما آن کوچکترین جزء این قرارداد است. «اسرائیل به این توافق متعهد است و بر آن است که آن را در تمام زمینه تقویت کند و گسترش دهد.»

بحرین، سودان، و مراکش نیز روابط خود با اسرائیل را طبق توافقات ابراهیم عادی کرده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-first-uae-parliamentary-delegation-visits-the-knesset/

اطلاعات بیشتر در مورد