اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

هیئت امداد نیروهای دفاعی اسرائيل از ترکیهٔ زلزله-زده بازگشت: «سرتاسر اسرائیل به شما افتخار می-کند»

بعدازظهر دوشنبه هیئتی شامل بیش از ۱۶۰ کارشناس اسرائیلی اکتشاف و نجات در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال قرار گرفت. این هیئت در پی زلزلهٔ خانمانسوزی که منطقه را لرزاند، هفتهٔ گذشته را در ترکیه بسر برد و غیرنظامیان را از زیر آوار بناهای فروریخته نجات داد.

تصویر: مقامات اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی بهمراه گروه اکتشاف و نجات از مأموریت ترکیه در ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳ پس از بازگشت گروه به کشور در تصویر مشاهده می-شوند. (Haim Zach/GPO)
تصویر: مقامات اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی بهمراه گروه اکتشاف و نجات از مأموریت ترکیه در ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳ پس از بازگشت گروه به کشور در تصویر مشاهده می-شوند. (Haim Zach/GPO)

سفیر ترکیه در اسرائیل از تیم لشکر منطقه-ای اسرائیل که جزو اولین‌-هایی بودند که بلافاصله پس از زلزلهٔ خانمانسوز در محل حاضر شدند، تشکر کرد.

بعدازظهر دوشنبه هیئتی شامل بیش از ۱۶۰ کارشناس اسرائیلی اکتشاف و نجات در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال قرار گرفت. این هیئت در پی زلزلهٔ خانمانسوزی که منطقه را لرزاند، هفتهٔ گذشته را در ترکیه بسر برد و غیرنظامیان را از زیر آوار بناهای فروریخته نجات داد.

گروههای امداد لشکر منطقه-ای نیروهای دفاعی اسرائیل که شامل برخی از پیراپزشکان مگان دیوید آدوم و کارکنان خدمات امداد و آتش نشانی نیز می-شد، موفق شدند در جنوب شرقی ترکیه ۱۹ نفر غیرنظامی را از زیر آوار بیرون بکشند.

ارتش در بیانیه-ای گفت «در مقایسه با مأموریت-های پیشین نجات، رقم فوق شمار قابل ملاحظه-ای از افراد نجات-یافته است.»

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با خوشامد به گروه در بازگشت ایشان به اسرائیل، گفت «تمامی مردم اسرائیل به شما افتخار می-کنند.»

نتانیاهو گفت «تمامی مردم اسرائیل عملیات نجات شما را با احساساتی پرشور دنبال می-کردند. شما به نمایندگی از جانب کل کشور به مأموریت رفتید و برای کشور اسرائیل افتخاری عظیم ببار آوردید. ما شما را دیدیم که در سرما، و در شرایط دشوار بیست-و-چهار ساعته به کاری که مقدس-ترین کار یک انسان، یعنی نجات جان دیگران است، مشغول بودید.»

او در ادامه گفت «شما کار دیگری نیز کردید. چهرهٔ حقیقی و زیبای کشور اسرائیل را به جهانیان نشان دادید: کشوری کوچک با روحی عظیم، کشوری که بر پایهٔ بشردوستی و بالاترین مدارج اخلاقی، برای کمک به دیگران حتی در دشوارترین شرایط به سراسر جهان می-شتابد. این است چهرهٔ حقیقی اسرائیل.»


تصویر: گروه-های اکتشاف و نجات نیروهای دفاعی اسرائيل، ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، در شهر قهرمان-مرعش ترکیه در مقابل دوربین ایستاده‌اند. (Israel Defense Forces)

نتانیاهو در ادامه گفت «دقیقا در همین زمان است که مأموریت شما بیشترین اهمیت را می-یابد. در زمان-هایی چنین طوفانی، شما به همهٔ ما یادآور می-شوید که همهٔ انسان‌-ها اعضای یک پیکرند، سرنوشت واحد، و آیندهٔ واحد دارند. سراسر اسرائیل به شما افتخار می-کند. من به شما افتخار می-کنم. به شما درود می-فرستم. به میهن خوش آمدید.»

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائيل و خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی نیز در مراسم خوشامد حضور داشتند.


تصویر: گروههای اکتشاف و نجات نیروهای دفاعی اسرائيل حین آغاز عملیات تجسسی برای یافتن کسانی که در زلزلهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳ در ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)

اطلاعات بیشتر در مورد