اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

هنرمند ایرانی در اسرائیل، با بزرگداشت پیوند ایرانیان و یهودیان، از دیوارنگاری با الهام از ۷ اکتبر رونمایی کرد

هومن خلیلی، نقاش ایرانی آمریکایی، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴، در مقابل یکی از دیوارنگاره-های خود که بر دیوار «موزهٔ رواداری» اورشلیم، با تصویر شیرل پور-خیم سرباز ایرانی اسرائیلی (چپ) و مهسا امینی زنی که کشته-شدن او به دست رژیم، انگیزهٔ اعتراضات ایران شد ایران شد. (Gianluca Pacchiani / Times of Israel)
هومن خلیلی، نقاش ایرانی آمریکایی، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴، در مقابل یکی از دیوارنگاره-های خود که بر دیوار «موزهٔ رواداری» اورشلیم، با تصویر شیرل پور-خیم سرباز ایرانی اسرائیلی (چپ) و مهسا امینی زنی که کشته-شدن او به دست رژیم، انگیزهٔ اعتراضات ایران شد ایران شد. (Gianluca Pacchiani / Times of Israel)

هومن خلیلی در نیمه-راه اتمام پروژهٔ خویش، ترسیم ۱۸ نقاشی در مکانهای عمومی برای روشنگری از سرکوب زنان ایرانی است؛ در نقاشی تازهٔ او، شیرل خیم، تصویر سرباز مقتول نیروهای دفاعی اسرائیل نقش بسته است.

تصاویر


یکی از دیوارنگاره-های هومن خلیلی نقاش ایرانی آمریکایی در نتانیا، اسرائیل، در بزرگداشت چالش زنان ایرانی علیه رژیم ایران. (Instagram / courtesy)


جزئیاتی از دیوارنگارهٔ هومن خلیلی نقاش ایرانی آمریکایی در ناصره، اسرائيل، در بزرگداشت چالش زنان ایران علیه رژیم ایران. (Instagram / courtesy)


دیوارنگاره-ای با تصاویر ملکه ایستر (چپ)، کوثر خشنودی کیا قهرمان تیر کمان ایران، و شیرل خیم-پور، سرباز اسرائیلی که به دست حماس کشته شد. طراحی از هومن خلیلی است و شیر لمدان، گرافیست اسرائیلی نقاشی کرده است؛ ۲۹ ژانویه، تل آویو. (Instagram / courtesy)

چیزی کمتر از یکسال پیش، هومن خلیلی، زادهٔ ایران، کار خود به عنوان دی.جی. در ناحیهٔ ‌Bay را رها کرد تا یک پروژهٔ شخصی، که نقاشی رشته-دیوارنگاری در سراسر اسرائيل بود را دنبال کند. مأموریتی که برای خود معین کرده بود، دو سویه داشت: یکی بزرگداشت پیوند خویشی میان ایرانیان و یهودیان و دیگری جلب دقت جهانیان به سرکوب زنان در جمهوری اسلامی. خلیلی در آخرین مصاحبهٔ خود که با تایمز اسرائيل انجام شد، گفت «هدف من آن است که بار دیگر ایران و اسرائيل را با پیوند دوستی بهم برسانم. این دوستی عمری ۳۰۰۰ ساله دارد.»

خلیلی که در ۱۹۷۴ در تهران به دنیا آمد، در سه سالگی، چند ماه پیش از انقلاب اسلامی خمینی، ایران را با مادر خود ترک کرد. ایندو از کالیفرنیا سر در آوردند و در یک کلیسای پرتستان در ناحیهٔ Bay به آنها پناه داده شد. او به مسیحیت گروید، و تا به امروز، ایمان در زندگی او نقشی مهم داشته است.

خلیلی هرگز به ایران بازنگشت، اما همچنان کمی فارسی حرف می-زند، و عمیقا از سرکوب مردم و جنایاتی که رژیم، به گفتهٔ او، «حامی شماره یک تروریست در کلّ جهان»، علیه مردم مرتکب می-شود متأثر است.

هفتهٔ‌ گذشته این هنرمند به اسرائيل آمد تا از آخرین دیوارنگاری خود در تل آویو رونمایی کند. این دیوارنگاری را خلیلی طراحی کرده، و شیر لمدن، گرافیست اسرائیلی، در یادبود دو زن، شیرل خیم-پور سرباز زن اسرائیلی که اصلیت ایرانی دارد و در ۷ اکتبر به دست حماس کشته شد، و قهرمان زن تیرکمان-اندازی ایران، که چشم خود را در تظاهرات ضد-رژیم از دست داد. در سمت چپ نیز تصویری از ملکه ایستر نقش شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-israel-iranian-artist-unveils-oct-7-themed-mural-honoring-persian-jewish-ties/

اطلاعات بیشتر در مورد