اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۶

جستجو

همزمان که هکرهای ایرانی ماهرتر می-شوند، اسرائیل برای محافظت از خود «گنبد سایبری» می-سازد

تصویر تزئینی: حفاظت امنیتی سایبری. (Thinkhubstudio via iStock by Getty Images)
تصویر تزئینی: حفاظت امنیتی سایبری. (Thinkhubstudio via iStock by Getty Images)

اورشلیم با متحدان بین المللی برای ایجاد سامانه-های دفاع سایبری تلفیقی همکاری می-کند؛ تهران گفت از ۷ اکتبر به اینسو بیش از ۸۰۰ حملهٔ مهم سایبری به اسرائیل کرده است.

سامانهٔ دفاعی گنبد دفاعی اسرائیل سالها است سپر کشور در مقابل راکتهای مهاجم بوده است. اکنون اسرائیل برای دفاع در مقابل حمله-های آنلاین، بویژه از سوی دشمن خونی خود، ایران، «گنبد سایبری» می-سازد.

آویرام آتزابا، رئیس همکاریهای بین المللی ادارهٔ ملی سایبری اسرائیل گفت «این جنگی بیصدا است، جنگی که به چشم دیده نمی-شود.»

آتزابا گفت گرچه اسرائیل از حملهٔ ۷ اکتبر به جنوب اسرائیل، در غزه با حماس می-جنگد، اما همچنین با افزایش چشمگیر حمله-های سایبری ایران و دست-نشاندگانش رو در رو بوده است.

آتزابا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به حماس و گروه تروریستی حزب الله در لبنان گفت «آنها سعی دارند هر چه را می‌توانند هک کنند»، اما افزود تا کنون «موفق نشده-اند آسیب واقعی بزنند.»

او گفت از زمانی که جنگ بپا خاست، حدود ۸۰۰ حملهٔ مهم خنثی شده است. سازمانهای دولتی، زیرساخت‌های ارتشی و غیرنظامی، جزو هدفهای حمله بوده-اند.

امکان دفع برخی حمله-ها نبوده است، مانند حمله به بیمارستانها در شهرهای حیفا و صفد که داده-های اطلاعاتی بیماران به سرقت رفت.

گرچه اسرائیل در حال حاضر دارای توانایی-های دفاع سایبری است، «اما مدتها است این تنها شامل تلاشهای پراکندهٔ محلی است که با هم مرتبط نبوده-اند.»

به همین خاطر، در دو سال گذشته، ادارهٔ ملی سایبری در راه ایجاد سیستمی مرکزی، و بلادرنگ که برای محافظت تمامی فضای سایبری اسرائیل فعالیت کند، کوشیده است.


تصویر: مردی در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲، در دفتر شرکتی در اورشلیم، به یک وبسایت اسرائیلی که شبانه از سوی گروه هکر ایرانی که خود را «هکرهای ناجی» می-نامد هک شده، نگاه می-کند. (Yonatan Sindel/Flash90)

ادارهٔ ملی سایبری که در تل آویو مستقر است، زیر نظر نخست وزیر فعالیت می-کند. این اداره شمار کارکنان، بودجه و یا منابع محاسباتی خود را افشا نمی-کند.

آتزابا گفت از آنجایی که «همهٔ کشورهای با تروریسم سایبری مواجه-اند«، اسرائیل با متحدان متعدد، از جمله ایالات متحده از نزدیک همکاری می-کند.

او گفت «فقط یک شبکه می‌-تواند با یک شبکه بجنگند.»

«دشمن متنفذ»

چاک فریلیخ، از پژوهشگران مؤسسهٔ مطالعات امنیت ملی، وابسته به دانشگاه تل آویو، گفت ایران در جنگهای آنلاین «دشمن باابهت»ای است.

او گفت «حمله-های ایران با نیت تخریب و انهدام زیرساختها اما همچنین برای گردآوری اطلاعات محرمانه و پخش نااطلاعات به قصد پروگاندا انجام می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-iranian-hackers-grow-more-skilled-israel-builds-cyber-dome-to-protect-itself/

اطلاعات بیشتر در مورد