همزمان با مانورهای ارتش برای جنگ غزه، لیبرمن گفت اسرائیل بر هر دشمنی غالب خواهد شد
جستجو

همزمان با مانورهای ارتش برای جنگ غزه، لیبرمن گفت اسرائیل بر هر دشمنی غالب خواهد شد

آویگدور لیبرمن حین دیدار از تمرینات نظامی در جنوب اسرائیل که به عنوان مانور جنگ در نوار غزه انجام میشود، در تهدیدی آشکار علیه گروه تروریستی حماس گفت ارتش اسرائیل آماده ی «شکست هر دشمنی» است.

توضیح تصویر: آویگدور لیبرمن وزیر دفاع با افسران ارشد نیروی دفاعی طی مانور جنگ با غزه دیدار میکند، 17 ژوئن 2018
(Ariel Hermoni/Defense Ministry)
توضیح تصویر: آویگدور لیبرمن وزیر دفاع با افسران ارشد نیروی دفاعی طی مانور جنگ با غزه دیدار میکند، 17 ژوئن 2018 (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

وزیر دفاع اسرائیل از مانور جنگ با فلسطینیها در منطقه ی محصور ساحلی، که در هفته های اخیر شاهد افزایش شدید خشونتهای عملی و لفظی بوده، دیدن کرد.

آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز سه شنبه حین دیدار از تمرینات نظامی در جنوب اسرائیل که به عنوان مانور جنگ در نوار غزه انجام میشود، در تهدیدی آشکار علیه گروه تروریستی حماس گفت ارتش اسرائیل آماده ی «شکست هر دشمنی» است.

وزیر دفاع گفت «اگر ناچار به جنگ شویم، قادر خواهیم بود هر دشمنی را شکست دهیم. نیروهای دفاعی اسرائیل میدانند چه بکنند، کی و چگونه بکنند».

سخنان وزیر دفاع در یکی از نقاط اوج بحران ابراز شد، هنگامی که بسیاری در اسرائیل و غزه هشدار دادهاند با توجه به افزایش خشونتها در مرز، جنگی دیگر در منطقهی محصور فلسطینی قریبالوقوع است.

در ماههای گذشته به طور روزانه با پرتاب بادکنکها و بادبادکهای انفجاری از غزه به طور روزانه آتشسوزی روی داده و هزاران هکتار از زمینهای اسرائیل به آتش کشیده شده؛ دائما در امتداد مرز تظاهرات و درگیری بوده که منجر به کشته شدن 130 فلسطینی به ضرب گلولهی نیروی دفاعی شده؛ پرتاب گاه به گاه خمپاره و راکت از سوی گروههای تروریستی غزه منجر به حملههای تلافیجویانهی اسرائیل علیه مواضع حماس شده است.

در پی شدت چشمگیر زد و خوردها در طول آخر هفته و تداوم ایجاد حریق، اسرائیل به طور جدی از نقل و انتقال محمولات کالا به نوار غزه از گذرگاه کریم شالوم ممانعت کرد و تهدید کرده است که اگر سیل بادبادکها و بادکنکهای انفجاری متوقف نشود دست به اقدامات شدیدتری خواهد زد.

روز یکشنبه لشکر زرهپوش 16 اسرائیل مانوری در شبیهسازی جنگی در نوار غزه ترتیب داد که شامل تصرف شهر غزه میشد و ارتش گفت از اول برنامهریزی شده بوده و مربوط به تبادلات آتش میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس که در طول آخر هفته در نوار رخ داد و طی آن 200 راکت و خمئاره به اسرائیل پرتاب شد و در مقابل نیروی هوایی دهها حملهی هوایی به داخل منطقهی محصور فلسطینی نمود، نبوده است.


توضیح تصویر: سربازان نیروی دفاعی در مانوری از جنگ در نوار غزه شرکت میکنند، ژوئن 2018.
(Israel Defense Forces)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-army-drills-for-war-in-gaza-liberman-says-israel-will-defeat-any-enemy/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=7e3ec71419-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_12_39&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-7e3ec71419-55260489

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله