اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

هشدار وزیر دفاع اسرائیل از چالشهای بیسابقه جبههٔ داخلی کشور در صورت جنگ با رژیم ایران

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که در صورت وقع جنگ با ایران و دست-نشانده-های گوناگون آن، مانند گروه تروریستی حزب الله لبنان، اسرائیل با چالش-های بی-سابقه-ای مواجه خواهد شد.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل، سمت چپ، نشسته کنار سرلشکر رافی میلو فرمانده لشکر جبههٔ داخلی در مقر لشکر، رامله، ۵ ژوئن ۲۰۲۳. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل، سمت چپ، نشسته کنار سرلشکر رافی میلو فرمانده لشکر جبههٔ داخلی در مقر لشکر، رامله، ۵ ژوئن ۲۰۲۳. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

بازدید وزیر دفاع از لشکر جبههٔ داخلی همزمان است با رزمایش بزرگ نیروهای دفاعی در تمرین زدوخورد چند-جبهه-ای.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که در صورت وقع جنگ با ایران و دست-نشانده-های گوناگون آن، مانند گروه تروریستی حزب الله لبنان، اسرائیل با چالش-های بی-سابقه-ای مواجه خواهد شد.

در متنی که دفتر گالانت منتشر کرد، وزیر دفاع گفته است «اگر، خدای نکرده، جنگی واقع شود، فرماندهی جبههٔ داخلی اسرائیل با چالش-هایی روبرو خواهد شد که هرگز در تاریخ ۷۵ ساله موجودیت کشور با آن مواجه نبوده-ایم. چنین وضعیتی لازم می-دارد که ما پیشاپیش آماده باشیم، و آمادگی بهینه داشته باشیم.»

گالانت این سخنان را در بازدید از مقر فرماندهی جبههٔ داخلی همزمان با رزمایش بزرگ ارتش که مانور دو-هفته-ای جنگی چند-جبهه-ای است، ایراد کرد.

گالانت گفت «عملکرد جبههٔ داخلی، در تمام سطوح آن، اهمیت عظیم و نقش سرنوشت-ساز دارد. مانند دیگر عرصه-های گوناگون، برای حصول بهترین عملکرد در وضعیت اضطراری، ما به آمادگی کامل و دقیق و پیشاپیش تعهد داریم.»

گالانت افزود «ما می-بایست برای شدیدترین احتمالاتی که طی آن با چالش-های بسیار روبرو خواهیم بود، آماده باشیم. فقط عملکرد موفق جبههٔ داخلی است که … به نیروهای دفاعی و دیگر نهادهای دفاعی امکان می‌-دهد مأموریت-های خود را در جبهه تمام و کمال بجا آورند.»

نیروهای دفاعی اسرائیل در ۲۹ ماه مه رزمایش دو-هفته-ای بزرگی به نام «مشت محکم» در سراسر کشور آغاز کرد که نیروهای در حال خدمت و نیروهای ذخیره هر دو، و تقریبا تمام واحدها در آن مشارکت دارند. تمرکز عمدهٔ این رزمایش بر جبهه‌-های شمالی اسرائیلی با لبنان، سوریه، و نیز ایران است.


تصویر: سربازان واحدهای توپخانهٔ نیروهای دفاعی و سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین در نزدیکی مرز لبنان در شمال اسرائیل، ۶ آوریل ۲۰۲۳. (Ayal Margolin/Flash90)

نیروهای دفاعی گفت در این رزمایش سربازان «مدیریت چالش-های گوناگون و رویدادهای ناگهانی همزمان در جبهه-های متعدد را تمرین می-کنند.» ارتش هشدار داد که در طول رزمایش، حضور نیروهای امنیتی و هوانوردها در سراسر کشور افزایش چشمگیر خواهد داشت.

بنا به اظهار یک منبع نظامی، این رزمایش شامل مانور حمله-های «استراتژیک» نیروی هوایی در قلب قلمرو دشمن در یک جنگ تمام-عیار، و عملیات تک و پاتک نیروی دریایی خواهد بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-warns-of-unprecedented-challenges-for-home-front-in-threatened-war-with-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد