هشدار رهبر یهودی در شیوع بی دانشی درباره اسرائیل میان جوانان یهودی
جستجو
اختصاصی

هشدار رهبر یهودی در شیوع بی دانشی درباره اسرائیل میان جوانان یهودی

مالکوم هونلین: جوانان یهودی نمی توانند آمادگی کافی برای رودررویی با یهودی ستیزی در پردیس های آمریکایی بیابند.

رئیس کنفرانس رؤسا، مالکوم هونلین در دفتر تایمز اسرائيل در اورشلیم
رئیس کنفرانس رؤسا، مالکوم هونلین در دفتر تایمز اسرائيل در اورشلیم

مالکوم هونلین می گوید تنها با بیرت-رایت اسرائیل (سازمان غیرانتفاعی حق طبیعی که امکان سفرهای کوتاه مدت آموزشی به اسرائیل را برای نوجوان یهودی فراهم می کند)، جوانان یهودی نمی توانند آمادگی کافی برای رودررویی با یهودی ستیزی در پردیس های آمریکایی بیابند.

چهل و پنج سال پیش در نیویورک، مالکوم هونلین ۲۰ ساله دیداری فوق العاده با معاون نخست وزیر ییگال آلون داشت. آلون، هونلین را که توانایی های رهبری خود را به ثبوت رسانده بود، انتخاب کرد تا پیامی را به جامعه یهودیان آمریکا برساند.

رئیس کنفرانس رؤسا، مالکوم هونلین در دفتر تایمز اسرائيل در اورشلیم
رئیس کنفرانس رؤسا، مالکوم هونلین در دفتر تایمز اسرائيل در اورشلیم

آن زمان، پیام آلون روشن بود: «به یهودیان آمریکا بگو اگر در آموزش یهودی سرمایه گذاری می کنند، پول خود را در همینجا (آمریکا) نگاه دارند. با این کار خیلی بیشتر به آینده اسرائيل کمک خواهید کرد اگر فرزندان خود را آنجا بزرگ کنید و پول خود را آنجا سرمایه گذاری کنید. به اسرائیل ندهید».

زمانی که این دیدار صورت گرفت هونلین بنیانگزار کنفرانس نیویورک و حومه در باره یهودیان شوروی، و مدیر اجرایی این بنیاد بود، و به تازگی از نقش خود به عنوان رئیس شبکه دانشجویان یهودی آمریکای شمالی، که آنجا نیز از بنیانگزاران به شمار می رفت، دست کشیده بود.

سخنان آلون پیروان زیادی نیافت، و امروز سالانه بیش از ۲بیلیون دلار کمک های بشردوستانه به یهودیان به اسرائیل می رسد – و شبکه مدارس روزانه آمریکا در حال فروپاشی است و بی تفاوتی نسبت به اسرائيل و تاریخ یهودیت به شکل گسترده ای رایج است.

هونلین، که از ۱۹۸۶ تا کنون نایب رئیس اجرایی کنفرانس روسای سازمان های بزرگ آمریکاییان یهود، یک سازمان فراگیر که شامل بیش از ۵۰ سازمان یهودی است، می گوید «مشکل اینجاست که اگر پول را به اینجا نمی فرستادیم (به اسرائیل)، آنها در آموزش یهودیان سرمایه گذاری نمی کردند».

وی این عبارات و شماری دیگر را اخیرا در دیداری دو ساعته در دفتر تایمز اسرائیل در اورشلیم، پیش از شروع کنفرانس سالانه، که در ۱۴ فوریه آغاز می شود، به طور خصوصی ابراز داشت.

هونلین که خود زمانی آموزشگر بوده است، از بی تفاوتی گسترده میان جامعه ای که خود هدف مستقیم فعالیت های یهودی ستیزانه است، یعنی دانشجویان کالج ها، شکایت کرد.

هونلین گفت ریشه های عدم آشنایی با اسرائیل به دوره های پیش از کالج ایشان برمی گردد اگرچه شمار زیادی از یهودیان جوان ۱۸ تا ۲۷ ساله، اگر نه همه، در برخی از برنامه های تجربی اسرائيلی شرکت کرده اند.

وی گفت «بیرت-رایت اسرائیل به تنهایی نمی تواند راه حل موثر برای جوانانی که زیاد نمی دانند، جوانانی که در ۱۸ سال اول عمرشان فراموششان می کنیم و سپس دو هفته می فرستیمشان به اسرائیل، و به خود می گوئیم حالا می توانیم یهودی بارشان بیاوریم و همه چیز را به آنها بیاموزیم.»

تظاهرکنندگان ضد اسرائیلی مراسمی گروه پیشبرد حقوق دگرباشان جنسی در کنفرانس برای تغییر اورشلیم را برهم می زنند
تظاهرکنندگان ضد اسرائیلی مراسمی گروه پیشبرد حقوق دگرباشان جنسی در کنفرانس برای تغییر اورشلیم را برهم می زنند

اولین جی پی اس جهان – کتاب مقدس
هونلین گفت اگر جوانان یهودی بخواهند ارتباط خود با جامعه یهود را حفظ کنند می بایست زیبایی شناسی و سنت های یهودی را قدر بدانند. آموزشگران می بایست اسرائيل را از زاویه های دیگر، از جمله باستان شناسی آموزش دهند تا تاریخ یهودی را برای دانشجویان ملموس کرده باشند.

امروزه چه کسی با کودکان ما گفتگو می کند و می گوید «آیا دچار شک شده ای؟ بیا، این کتاب مقدس – این یک جی پی اس است. برو به شهر دیوید، اورشلیم، داخل تونل ها، خانه ها».

وی به مطالعاتی اشاره کرد که «نشان از آن دارند که جوانان یهودی بسیار کم می دانند».

چیزی از تاریخ نمی دانند و چیزی بیشتر از غیریهودیان نمی دانند. بپرسید در ۱۹۴۸ چه اتفاقی افتاد. خبر ندارند. بپرسید بن گوریون کیست، ۸۰ درصدشان نمی دانند. بپرسید ناتان شارانسکی کیست، نمی دانند.
بزرگترین خطری که با آن روبروییم، خطری تاریخی است که موشه رابینو به آن اشاره کرده است – بزرگترین خطری که مردم یهودی با آن رودررویند بی ارتباطی، بی تفاوتی، بی توجهی است»‪.‬

طبق گزارش پروژه ارزیابی سواد اسرائیلی که در ۲۰۱۵ منتشر شد، بیش از نیمی از افرادی که برای بیرت-رایت اسرائيل ثبت نام کرده بودند «اطلاعات ضروری برای شرکت در بحث های مربوط به اسرائیل را نداشتند».

وقتی به چیزی باور نداشته باشی، هر چیزی می تواند فریبت بدهد
هونلین گفت، بی توجهی و بی اطلاعی از نکات کلیدی تاریخ یهود و اسرائيل به ویژه امروز که جنگ علیه اسرائيل، بر سر مناقشات اسرائیل-فلسطینی در جریان های فکری لیبرال در کالج ها و دانشگاه ها و در عرصه عقاید عمومی، و از جمله جنبش حقوق دگرباشان و حق حیات سیاهان در گرفته، بسیار خطرناک است.

«واقعا نسل بی خبری داریم – یک آواز فولکلور(آمریکایی) هست که می گوید «وقتی به چیزی باور نداری، فریب هر چیزی را می خوری». اینها فریب هر چیزی را خواهند خورد زیرا از هیچ چیزی اطلاع ندارند. ریشه ندارند.»

ادغام پنج سازمان و شبکه مدارس روزانه یهودیان آمریکای شمالی در ماه ژانویه اعلام شد. این سازمان جدید که اکنون نماینده ۳۷۵ مدرسه در سطح وسیعی از جامعه یهودیان است، معتقد است که برنامه ریزی برای مواد آموزشی که جوابگوی نیازهای گوناگون مدارس در سطوح مختلف باشد، از سوی یک بدنه واحد، آسان تر است.

به گفته هونلین، بعضی ها تصور می کنند ادغام سازمان های آموزشی مدارس ممکن کیفیت کار را پایین بیاورد، اما در واقع امکان این هست که کیفیت کار و تلاش ها تقویت بشود. در حال حاضر تعداد کمی از برنامه های درسی هستند که دانش آموزان برای فعالیت های یهودستیزانه پردیس های کالج «مسلح» کنند، اگرچه کنفرانس روسا در تلاش بوده که مدارس در برنامه درسی دبیرستان، موادی از مطالعات اسرائیلی دانشگاه بار-ایلان بگنجانند.

«وقتی که دانش آموزان به کالج می رسند، برای مواجهه با (فعالیت های یهود ستیزانه) آمادگی ندارند. جنبش های یهود ستیزانه و اسرائیل ستیزانه در کالج ها مساله ای جدی است. ۷۵٪ بچه های یهودیان آمریکایی گفته اند که در کالج شاهد برنامه های یهود ستیزانه بودند – این می بایست زنگ خطری برای همه باشد، اما نیست».

زمان آن رسیده که مساله را از ریشه بازسازی کنیم
هونلین هشدار داد که حتی در بیرون کالج، یهودیان آمریکا «در مقابل خطرهای فیزیکی مصونیت ندارند». وی گفت که شاهد افزایش یهودی ستیزی زبانی علیه یهودیان آمریکا بوده است.

«اگر دانش آموزان از واقعیت های بغرنج پشت پرده مناقشات اسرائيل-فلسطین باخبر باشند، قدرت انتقاد خواهند داشت. اما در بسیاری خود نیز نمی دانند کمپین اعتراضی که به آن پیوسته اند در چه موردی است».

از نقطه نظر یک رهبر یهودی که نیم قرن است مشغول خدمت است، به شما می گویم که اگر سرتیتری داشته باشید که علیه اسرائیل باشد، مقاله تان برای انتشار پذیرفته می شود؛ آدم پاچه سگ را می گیرد، می دانید که.».
اگر از اسرائيل دفاع کنید، کنارتان می زنند. هونلین گفت «مهم نیست. این هزینه ای است که ارزش پرداخت دارد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله