هزاران نوجوان اسرائیلی علیه سخنان وزیر آموزش درباره زوجهای همجنسگرا دست به تظاهرات زدند
جستجو

هزاران نوجوان اسرائیلی علیه سخنان وزیر آموزش درباره زوجهای همجنسگرا دست به تظاهرات زدند

راهپیمایی دانش آموزان دبیرستانی در تل آویو زیر بانر «خواهان تغییر»، در انتقاد از رافی پرتز که گفت «خانواده طبیعی از یک مرد و یک زن تشکیل شده.»

دانش آموزان دبیرستانی، در تظاهرات علیه رافی پرتز، وزیر آموزش که بنظر می آید ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، حین تظاهرات در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg/Flash90)
دانش آموزان دبیرستانی، در تظاهرات علیه رافی پرتز، وزیر آموزش که بنظر می آید ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، حین تظاهرات در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg/Flash90)

راهپیمایی دانش آموزان دبیرستانی در تل آویو زیر بانر «خواهان تغییر»، در انتقاد از رافی پرتز که گفت «خانواده طبیعی از یک مرد و یک زن تشکیل شده.»

تصاویر

دانش آموزان دبیرستانی، در تظاهرات علیه رافی پرتز، وزیر آموزش که بنظر می آید ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، حین تظاهرات در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg/Flash90)


دانش آموزان دبیرستانهای اسرائیل در تظاهرات علیه رافی پرتز وزیر آموزش پس از آنکه او ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg)


تظاهرات علیه رافی پرتز وزیر آموزش پس از آنکه او ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg)


دانش آموزان دبیرستانهای اسرائیل در تظاهرات علیه رافی پرتز وزیر آموزش پس از آنکه او ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg)


دانش آموزان دبیرستانهای اسرائیل در تظاهرات علیه رافی پرتز وزیر آموزش پس از آنکه او ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند، در میدان رابین، تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰. (Tomer Neuberg)

هزاران دانش آموز دبیرستانی روز چهارشنبه علیه سخنان هفته گذشته وزیر آموزش، رافی پرتز، که ضمن آن گفته بود ازدواج با همجنس غیرطبیعی است، دست به تظاهرات زدند.

دانش آموزان و دبیرانشان در میدان رابین تل آویو، با بنر «خواهان تغییر» راهپیمایی کردند.

به گزارش رسانه های عبری، تظاهرات از سوی انجمن دانش آموزان چندین دبیرستان برگزار شد و تظاهرکنندگان با اتوبوس به محل تظاهرات آورده شدند.

یکی از برگزارکنندگان تظاهرات، «هیلا کورن»، ۱۶ ساله، به اخبار تلویزیون کانال ۱۳ گفت «ما نگران آینده ایم».


تصویر: عکس ویدئویی از هیلا کورن، دانش آموز دبیرستان، از برگزارکنندگان راهپیمایی علیه رافی پرتز، وزیر آموزش به خاطر سخنانی که در رابطه با ازدواج با همجنس بزبان رانده بود. (Channel 13 TV news)

کورن گفت «وزرا و سیاستمدارانی که می بایست کشور را رهبری کنند، که می بایست نماینده تمام جریانهای گوناگون فکری جوامع کشور و گرایشهای گوناگون جنسی باشند، نمیتوانند بلند شوند بگویند چه چیزی طبیعی است، و نمیتواند راه بیفتند و سراسر اعضای جوامع، مردمی دارای احساس و اندیشه را لگدمال کنند».

با اینحال، کورن تصریح کرد که تظاهرات خواهان کناره گیری پرتز نیست.

او گفت «ما علیه رافی پرتز نیستیم، ما علیه ایده های هیچ کسی نیستیم»، بلکه مخالفت ما علیه شیوه هایی است که رهبران سیاسی ما خود را بیان میکنند.

کورن توضیح داد، هنگامیکه وزیر آموزش «طبیعی بودن» را با هتروسکسوال بودن تعریف میکند، در واقع آن آنچه در خصوص رواداری و رعایت دیگران به دانش آموزان آموخته میشود را نقض میکند.


تصویر: دانش آموزان دبیرستانهای اسرائیل حین تظاهرات علیه رافی پرتز وزیر آموزش در میدان رابین تل آویو، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰، پس از آن که ازدواج با همجنس را غیرطبیعی خواند. (Tomer Neuberg/Flash90)

وبسایت خبری وای-نت گزارش کرد که «ران اِرِز»، رئیس انجمن دبیران دبیرستانها از دانش آموزان حمایت کرده است.

اِرِز ضمن این حمایت گفته است «به شورای دانش آموزان، و به دانش آموزان کشور برای شراکت در امور اجتماعی و مواضع اخلاقی ایشان در احترام به حقوق فردی افراد در انتخاب شیوه زندگی افتخار میکنم. آنها با عملکرد خود رویکرد شهروند نمونه را به نمایش میگذارند».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/thousands-of-teens-protest-education-ministers-remarks-about-lgbt-couples/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله