هزاران نفر در تظاهرات ضدنتانیاهو در سراسر اسرائیل شرکت کردند و به معترضان حمله شد
جستجو

هزاران نفر در تظاهرات ضدنتانیاهو در سراسر اسرائیل شرکت کردند و به معترضان حمله شد

روز شنبه هزاران نفر از مردم اسرائیل در سراسر کشور بار دیگر در تظاهرات هفتگی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، شیوهٔ مدیریت او در پاندمی کرونا، و کیفرخواست فساد علیه او، شرکت جستند. تظاهرات هفتگی در ۱۹ هفتهٔ گذشته ادامه داشته است.

تصویر: مردم اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، و در یادبود ترور ایتسخاک رابین نخست وزیر فقید،  تظاهرات کردند، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Yonatan Sindel/Flash9)
تصویر: مردم اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، و در یادبود ترور ایتسخاک رابین نخست وزیر فقید، تظاهرات کردند، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Yonatan Sindel/Flash9)

گفته شد در چندین شهر اسرائیل به متعرضان حمله شده است؛ همچنین، در راهپیمایی ها از اسحاق رابین، نخست وزیر فقید، یاد شد و برخی قتل او را با نتانیاهو مرتبط دانستند.

تصاویر:

Israelis protest against Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, and in memory of assasinated prime minister Yitzhak Rabin, in Jerusalem, on October 31, 2020. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** מפגינים
הפגנות
נגד
ראש הממשלה
בנימין נתניהו
בלפור
ירושלים
הפגנה

درگیری پلیس با معترضان در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، و یادبود ایتسخاک رابین نخست وزیر فقید که در سوء قصد کشته شد، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Olivier Fitoussi/Flash90)


مردم اسرائیل در اورشلیم علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دست به تظاهرات زدند، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰.
(Olivier Fitoussi/Flash90)

Police clash with anti-Netanyahu demonstrators during a protest against Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, and in memory of assasinated prime minister Yitzhak Rabin, in Jerusalem, on October 31, 2020. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** מפגינים
הפגנות
נגד
ראש הממשלה
בנימין נתניהו
בלפור
ירושלים
הפגנה

مردم اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و در یادبود ایتسخاک رابین نخست وزیر فقید که در سوء قصد کشته شد، تظاهرات کردند، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Yonatan Sindel/Flash90)


مردم اسرائیل در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، در بیست و پنجمین سالگرد قتل ایستخاک رابین، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Yonatan Sindel/Flash90)

روز شنبه هزاران نفر از مردم اسرائیل در سراسر کشور بار دیگر در تظاهرات هفتگی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، شیوهٔ مدیریت او در پاندمی کرونا، و کیفرخواست فساد علیه او، شرکت جستند. تظاهرات هفتگی در ۱۹ هفتهٔ گذشته ادامه داشته است.

برگزارکنندگان گفتند شنبه شب، ۸۰۰۰ نفر در راهپیمایی اصلی نزدیک اقامتگاه رسمی نتانیاهو شرکت داشته اند و حدود ۴۰۰ تن از «میدان رابین» تل آویو، در خیابان «ابن گابریول»، بسمت شمال راهپیمایی کرده و ۱۰۰ تن دیگر نیز از «میدان حبیما» براه افتاده اند.

شرکت کنندگان در تظاهرات اورشلیم و تل آویو همچنین در بیست و پنجمین سالگرد قتل ایتسخاک رابین، نخست وزیر فقید بدست یک افراطی جناح راستی، یاد او را گرامی داشتند. برخی از معترضان ترور رابین را به نتانیاهو مرتبط کردند چرا که او متهم است در آنزمان فضایی چنان آکنده به نفرت ایجاد کرده که در نتیجهٔ آن «یگال امیر» قاتل، ماشه را کشیده و لکه ای پاک نشدنی بر دامن ملت نشانده است. نتانیاهو این اتهام را بشدت رد می کند.

بر روی یکی از پلاکاردهایی که بهمراه تصویری از نخست وزیر فعلی در مقابل اقامتگاه رسمی نتانیاهو در دست معترضان بود، نوشته بود «۱۹۹۵: قتل ایتسخاک رابین. ۲۰۲۰: قتل دموکراسی».

معترضان در حال راهپیمایی به سمت میدان پاریس در نزدیکی اقامتگاه نتانیاهو، پرچم اسرائیل، و پرچم صورتی که نماد جنبش اعتراض علیه نتانیاهو شده است، در دست داشتند. پلیس کوشید راه تظاهرات را مسدود کند، اما معترضان از میان گورستان حرکت کردند تا با افسران پلیس مواجه نشوند، با وجود این چندین درگیری میان دو جانب روی داد.

Israelis protest against Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, and in memory of assasinated prime minister Yitzhak Rabin, in Jerusalem, on October 31, 2020. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** מפגינים
הפגנות
נגד
ראש הממשלה
בנימין נתניהו
בלפור
ירושלים
הפגנה

تصویر: مردم اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، و در یادبود ترور ایتسخاک رابین نخست وزیر فقید، تظاهرات کردند، اورشلیم، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Yonatan Sindel/Flash9)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/anti-netanyahu-rallies-across-country-draw-thousands-protesters-attacked/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله