هزاران نفر، مصمم به ادامه تظاهرات در سال جدید، در اورشلیم علیه بنیامین نتانیاهو دست به اعتراض زدند
جستجو

هزاران نفر، مصمم به ادامه تظاهرات در سال جدید، در اورشلیم علیه بنیامین نتانیاهو دست به اعتراض زدند

شنبه شب، در آخرین دور از تظاهرات هفتگی که با مطالبهٔ کناره گیری نخست وزیر بر سر پرونده های فساد او برگزار می شود، و اولین از آغاز سومین تعطیل سراسری کشور، هزاران نفر از مردم در مقابل اقامتگاه رسمی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اروشلیم تجمع کردند.

تصویر: مأموران پلیس در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در مقابل اقامتگاه رسمی او در اورشلیم با معترضان درگیر شدند، ۲ ژانویه ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: مأموران پلیس در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در مقابل اقامتگاه رسمی او در اورشلیم با معترضان درگیر شدند، ۲ ژانویه ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

تظاهرات هفتگی در مقابل اقامتگاه نتانیاهو و در سراسر کشور برپا شد؛ یک خودرو به میان جمعیت معترضان راند، نزدیک با ایشان تصادم کند؛ پیش از آن، در درگیری با پلیس، ۱۱ تن دستگیر شدند.

شنبه شب، در آخرین دور از تظاهرات هفتگی که با مطالبهٔ کناره گیری نخست وزیر بر سر پرونده های فساد او برگزار می شود، و اولین از آغاز سومین تعطیل سراسری کشور، هزاران نفر از مردم در مقابل اقامتگاه رسمی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اروشلیم تجمع کردند.

برخلاف موارد پیشین که در طول تعطیل سراسری برگزار شد، هیچ محدودیتی برای حاضران در تظاهرات مقرر نشد.

معترضان در اورشلیم از دروازهٔ اصلی ورودی شهر تا اقامتگاه نخست وزیر در خیابان بالفور راهپیمایی کردند. شماری از خیابان های نزدیک به اقامتگاه، به علت راهپیمایی، بطور موقت مسدود شد.

ویدئویی از این واقعه نشان می دهد که در یک مورد، هنگامی که تظاهرات کنندگان از یک تونل می گذشتند، یک خودرو به میان جمعیت راند و نزدیک بود چند تن را زیر بگیرد.

چندصد تن از معترضان در مقابل خانهٔ شخصی نتانیاهو در شهر بندری قیصریه تجمع کردند.

مانند شنبه شب های دیگر، در چهارراه ها، میدان ها، و پل های هوایی بزرگراه ها در سراسر کشور نیز تظاهرات برپا شد.

این بیست و هشتمین هفته پیاپی است که علیه نتانیاهو تظاهرات برپا می شود و با آمدن فصل زمستان از شمار حاضران کاسته شده است.

یکی از گروه‌ های اصلی سازمانده تظاهرات، بنام «نخست وزیر فساد» در بیانیه ای گفت، «در آغاز این سال نو، ما مصمم هستیم که به تظاهراتی که دولت ورشکستهٔ متهم مذکور را به زانو درآورد ادامه دهیم و در انتخابات آتی سرنگونی او را موجب شویم.».

دولت اتحاد نتانیاهو با بنی گانتز از حزب «آبی و سفید» در اواخر دسامبر، که دو جانب قادر به توافق بر سر بودجه دولت نشدند، فروپاشید و تاریخ انتخابات آتی، ۲۳ مارس خواهد بود.

اوایل روز شنبه، بدنبال تجمع دهها تن در مقابل یکی از دروازه های بنا و زدوخورد با مأموران، پلیس ۱۱ تن از معترضان علیه نتانیاهو را در مقابل اقامتگاه رسمی وی در اورشلیم دستگیر کرد.

در شش ماه گذشته، هر هفته تظاهراتی علیه نتانیاهو برگزار می شود و مطالبه متعرضان کناره گیری او بر سر کیفرخواست پرونده های ارتشاء، کلاهبری، و خیانت در امانت است. معترضان همچنین به شیوه های مدیریت دولت وی بر پاندمی ویروس کرونا انتقاد دارند. نتانیاهو هرگونه خطایی را انکار می کند و مدعی است که کیفرخواست ها، بخشی از تلاش رقبای سیاسی، رسانه ها، و پلیس و دادستانانی است که خواهان حذف او از دولت اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله