هزاران عرب اسرائیلی علیه ممنوعیت گروه اسلامی تظاهرات کردند
جستجو
اختصاصی

هزاران عرب اسرائیلی علیه ممنوعیت گروه اسلامی تظاهرات کردند

آنها پرچم های جنبش اسلامی، فلسطین و ترکیه را در دست داشتند و خواستار رفع ممنوعیت از شاخه شمالی جنبش اسلامی بودند.

رئیس شاخه شمالی جنبش رعد صلاح (وسط) و نماینده کنست جمال زهالکا (چپ)
رئیس شاخه شمالی جنبش رعد صلاح (وسط) و نماینده کنست جمال زهالکا (چپ)

تظاهرات ام الفهم یکی از بزرگترین ها از نوع خودش در دهه ها گذشته بوده است؛ نماینده کنست سوگند یاد کرد که تا لغو ممنوعیت شاخه شمالی جنبش اسلامی، از پا ننشیند.

هزاران عرب اسرائیلی شنبه بعد از ظهر به خیابان های ام الفهم در مرکز اسرائیل ریختند تا علیه تصمیم اخیر کابینه به غیرقانونی اعلام کردن شاخه بنیانگرای شمالی جنبش اسلام تظاهرات کنند. بنا به گزارش کانال ۲ بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

این تظاهرات از سوی کمیته عالی امور شهروندان اسرائیل، یک گروه فراگیر ملی از نمایندگان سازمان های عرب اسرائیلی برگزار شد.

چندین تن از نمایندگان عرب کنست در این تظاهرات شرکت داشتند. جمال زاهالکا (فهرست مشترک) ادعا کرد شاخه شمالی «هرگز قوانین را نقض نکرده است»،‌ و سوگند یاد نمود که تا لغو این ممنوعیت از پا نخواهد نشست. مخالفان ممنوعیت این گروه، در نظر دارند طوماری به دیوان عالی کشور تسلیم کنند.

رئیس شاخه شمالی، شیخ راعد صلاح، که بارها به دلیل تحریکات و ارتباط با تروریسم دستگیر و زندانی شده است، که مخالف موجودیت اسرائیل است، این ممنوعیت را «تنفر کور» نامید. وی به جمعیت حاضر در تظاهرات گفت «ما بر نژادپرستی و نفرت آنها پیروز خواهیم شد». با تاکید دوباره بر این ادعا که اسرائیل خطری برای مسجد الاقصا و تپه معبد مقدس به شمار می رود، صلاح سوگند یاد کرد که مسجد الاقصا را «با خون و آتش» «آزاد» خواهند کرد و «علیه اشغالگری …» خواهیم جنگید «تا آخرین نفر از پناهندگان ما به ما بازگردانده شود».

تظاهرکنندگان پرچم های جنبش اسلامی، فلسطینی، و پرچم ترکیه را در دست داشتند و خواستار رفع ممنوعیت بودند. برخی از تظاهرکننده ها شعار می دادند «جان ما فدای الاقصا».

این دومین شنبه ای است که عرب های اسرائیلی علیه تصمیم کنست تظاهرات می کنند. هفته گذشته، تظاهرات در شهر شمالی کفار کننا و دیر الاسد و شهر مرکزی قلنسوه برگزار شد.

شاخه شمالی قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را قبول ندارد، و انتخابات ملی اسرائیل را با این توجیه که به دولت یهود مشروعیت می بخشد، بایکوت می کند.

اوایل ماه جاری کابینه شاخه شمالی را متهم به ارتباط با گروه های تروریستی و ایجاد تحریکات در موج مرگبار خشونت های اخیر کرد، و در بیانیه ای اعلام داشت که عضویت و یا فعالیت در این گروه «جرم محسوب می شود و مجازات زندان در پی دارد».

سپس پلیس شبانه به دفاتر این گروه اسلامی حمله کرد و مدارک و کامپیوترها و پول نقد در دفاتر گروه در سراسر کشور را ضبط کرد.

صلاح در همان زمان با غیرقانونی شدن گروه مخالفت کرد و اعلام نمود همچنان ریاست گروه را به عهده خواهد داشت و «به دفاع از الاقصا در مقابل اسرائیل ادامه خواهد داد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله