هزاران راهپیمای هوادار اسرائیل از ده‌ها کشور جهان در اورشلیم گرد آمدند
جستجو

هزاران راهپیمای هوادار اسرائیل از ده‌ها کشور جهان در اورشلیم گرد آمدند

روز پنجشنبه هزاران تن از اسرائیلیها و حامیان کشور یهود از سراسر جهان در بزرگداشت عید سوکوت در اورشلیم راهپیمایی کردند.

تصویر: هزاران اسرائیلی و مسیحی انجیلی در رژه سوکوت اسرائيل در پایتخت شرکت جستند، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: هزاران اسرائیلی و مسیحی انجیلی در رژه سوکوت اسرائيل در پایتخت شرکت جستند، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Yonatan Sindel/Flash90)

جمعیت شرکت کنندگان که بخش عمدهٔ ایشان از مسیحیان انجیلی بودند در شصت و چهارمین رژه سالانه در خیابانهای پایتخت به راهپیمایی پرداختند.

روز پنجشنبه هزاران تن از اسرائیلیها و حامیان کشور یهود از سراسر جهان در بزرگداشت عید سوکوت در اورشلیم راهپیمایی کردند.

بسیاری از خیابان‌های مرکز بسته شدند تا راهپیمایی، که امسال شصت و چهارمین سال آن است، برگزار شود.

بازدیدکنندگان که از دهها کشور جهان آمده بودند، با پرچم‌های کشور خود، از جمله غنا، چین، بلغارستان، و فیلیپین در خیابان‌های شهر رژه رفتند.

بسیاری از راهپیمایانی که از کشورهای خارجی آمده بودند متعلق به گروه‌های مسیحی انجیلی بدوند.

تصاویر

برزیلی ها در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Yonatan Sindel/Flash90)


ساموآیی ها در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Hadas Parush/Flash90)


راهپیمایان در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Hadas Parush/Flash90)


چینی ها در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Hadas Parush/Flash90)


سربازان در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Hadas Parush/Flash90)


گردشگران تایلندی در رژه سوکوت اورشلیم در پایتخت، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. (Yonatan Sindel/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله