اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

هزاران تن در تظاهرات برای قرارداد [آزادی] گروگانها گفتند «ما به اسارت نتانیاهو و سینوار درآمده-ایم»

شرح عکس: آیناو زنگاکر، مادر متان زنگاکر، در تظاهرات هزاران نفری برای قرارداد [آزادی] گروگانها در تل آویو و اورشلیم، ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، از داخل قفسی که بر فراز جادهٔ بگین در تل آویو آویزان شده برای حاضران سخنرانی می-کند. (Ahikam Seri/Sharon Aronowicz/AFPTV/AFP)
شرح عکس: آیناو زنگاکر، مادر متان زنگاکر، در تظاهرات هزاران نفری برای قرارداد [آزادی] گروگانها در تل آویو و اورشلیم، ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، از داخل قفسی که بر فراز جادهٔ بگین در تل آویو آویزان شده برای حاضران سخنرانی می-کند. (Ahikam Seri/Sharon Aronowicz/AFPTV/AFP)

مادر یکی از گروگانها در قفسی که در یکی از مسیرهای تظاهرات بر فراز جاده آویزان شده بود، نشست و از دولت تقاضا کرد «دست از تعلل بردارد»، پسرش را به خانه بازگرداند؛ گروه جوانان جلودار رژهٔ اورشلیم به سمت اقامتگاه نخست وزیر شد.

یکشنبه-شب، در پایان تظاهرات سراسری به مناسبت نهمین ماه از ۷ اکتبر به اینسو، هزاران تن از معترضان ضددولتی به سمت اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راهپیمایی کردند و خواهان انتخابات فوری و نیز قراردادی به منظور تسهیل آزادی ۱۲۰ گروگان که همچنان در اسارت حماس در غزه-اند شدند.

هزاران تن دیگر نیز در تل آویو به تظاهرات پرداختند. آیناو زنگاکر، که پسرش متان در غزه اسیر است، در حرکت اعتراضی علیه دولت، در قفسی آویزان از بالای پلی بر فراز خیابان بگین نشست.

اقدامات اعتراضی در دو تا از پرجمعیت-ترین شهرهای اسرائیل یکروز پس از تظاهرات سراسری کشور انجام شد که طی آن معترضان بزرگراهها را بستند و در مقابل خانه-های وزرای دولت، مانند یوآو گالانت وزیر دفاع، ایسرائل کاتص وزیر خارجه، و امیر اوهانا رئیس کنست تجمع کردند.

تظاهرات در ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شد، همان ساعتی که حماس در روز ۷ اکتبر اولین راکتها را به اسرائیل شلیک کرد،‌ و روزی آمیخته به مرگ و نابودی بیسابقه، و ۹ ماه جنگ را آغاز نمود.

در ساعات اولیهٔ بعد از ظهر تظاهرات شمال تل آویو پنج نفر به علت اختلال در نظم عمومی از طریق اجرای نمایشهای اعتراضی بدون مجوز در جادهٔ تبادلی کفار هیاروک دستگیر شدند. در جادهٔ‌ تبادلی روکاخ/نامیرنیز درگیری کوچکی میان تظاهرات-کنندگان و پلیس بروز کرد.

هنگام غروب، در تل آویو، معترضانی که متفرق شده بودند، بار دیگر به هم پیوستند و جمعیت برای شنیدن سخنرانی زنگاکور که از درون قفسی که در متری از سطح خیابان آویزان بود، گرد آمد.

روی علائمی که به میله-های فلزی قفس چسبانده بودند، عباراتی در حمایت از قرارداد فوری [آزادی] گروگانها دیده می-شد، با این مضمون‌: «نتانیاهو، فرمان دست تو است» و «دولت [آنها را] رها کرد، مردم آنها را بازمی-گردانند».


شرح عکس: تظاهرات-کنندگان در مقابل مقر نظامی کیریات در تل آویو در ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴ برای آزادی گروگانهای غزه دست به اعتراض زده-اند. آیناو زنگار مادری متان زنگاکر، که در غزه گروگان است، در قفسی در سمت چپ ایستاده است. شعار روی قفس به این مضمون است، «نتانیاهو، فرمان دست تو است». (Itai Ron/ Flash90

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/were-held-captive-by-netanyahu-and-sinwar-thousands-protest-for-hostage-deal/

اطلاعات بیشتر در مورد