اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۲

جستجو

هزاران تن در اردن علیه قرارداد عظیم انرژی با اسرائیل تظاهرات کردند: توافق ننگین

روز جمعه هزاران در اردن علیه قرارداد عظیم انرژی و آب میان اردن و اسرائیل دست به تظاهرات زدند.

تصویر: هزاران نفر در تظاهرات علیه قرارداد با اسرائيل در عمان پایتخت اردن به خیابان آمده و شعار دادند؛ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱. (Khalil Mazraawi/AFP)
تصویر: هزاران نفر در تظاهرات علیه قرارداد با اسرائيل در عمان پایتخت اردن به خیابان آمده و شعار دادند؛ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱. (Khalil Mazraawi/AFP)

تظاهرات کنندگان در عمان در پی بزرگترین توافق میان اسرائیل و اردن شعار دادند: «عادی سازی خیانت است».

روز جمعه هزاران در اردن علیه قرارداد عظیم انرژی و آب میان اردن و اسرائیل دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات که مردم خواهان لغو قرارداد صلح اردن با اسرائیل شده و عادی سازی را ننگین خوانند، نیروهای اضافه پلیس پایتخت در مرکز شهر بکار گمارده شدند.

بنا به گزارش رویترز، تظاهرات کنندگان شعار می دادند «توافق ننگین نمی خواهیم»، و پلاکاردهایی حمل می کردند که بر آن نوشته بود «عادی سازی خیانت است».

این تظاهرات از سوی احزاب اپوزیسیون، گروههای قبایل، و اتحادیه ها برگزار شد.

طبق قرارداد مزبور که هفته گذشته با میانجیگیری امارات متحد عربی به امضا رسید، کارخانهٔ بزرگ انرژی خورشیدی در کشورهای پادشاهی هاشمی ایجاد خواهد شد تا برای کشور یهود برق تولید کند، و کارخانهٔ نمکزدایی آب که در اسرائیل ایجاد می شود، به اردن آب ارسال خواهد کرد.

این توافق بزرگترین قرارداد همکاری میان اورشلیم وعمان از هنگام امضای معاهدهٔ صلح میان دو دشمن سابق در ۱۹۹۴، و بزرگترین پروژهٔ انرژی قابل تجدید کنونی در خاورمیانه است.

قرارداد فوق بزرگترین دستاورد جانبی عادی سازی روابط است که سال گذشته بنام توافق ابراهیم با هدایت دولت ترامپ میان اسرائیل و امارات متحد عربی به امضا رسید. دولت بایدن نیز متعهد شده است که در پیشبرد و گسترش این توافق بکوشد و همزمان تأکید دارد که این توافق جایگزینی برای قرارداد صلح اسرائیل و فلسطینیان نیست.

مطالعات مربوط به امکان سنجی این پروژه از سال آینده آغاز خواهد شد.

اردن یکی از کم آب ترین کشورهای جهان است و همکاری این کشور با اسرائیل در زمینهٔ آب بسیار پیش از ایجاد روابط رسمی میان دو کشور آغاز شده است.

اسرائیل نیز سرزمینی گرم و خشک است، اما فناوری پیشرفتهٔ تولید آب شیرین در این کشور فرصتی برای فروش آب آشامیدنی ایجاد کرده است.

کارشناسان می گویند همکاریهای آتی ممکن است به بهبود روابط، که شاه عبدالله پادشاه اردن آن را «صلح سرد» می نامد، بینجامد.

در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمد که عربستان سعودی کوشید برای لغو قرارداد به امارات فشار آورد. برخلاف اردن و امارات متحد عربی، عربستان سعودی با اسرائیل روابط رسمی ندارد.

اطلاعات بیشتر در مورد