اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

هرتزوگ در پیام تبریک حنوکا به یهودیان جهان «از پرسش های دشوار» پیرامون انتخابات استقبال کرد

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل، روز دوشنبه، در اولین روز حنوکا، در پیام شادباش به یهودیان جهان گفت از «صداهای صادق» و «پرسش های دشوار» که پیرامون دولت آتی مطرح می شود استقبال می کند.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل بهمراه همسر خود مخال، در اقامتگاه ریاست جمهوری در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، اولین شمع حنوکا را می افروزد. (Haim Zach/GPO)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل بهمراه همسر خود مخال، در اقامتگاه ریاست جمهوری در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، اولین شمع حنوکا را می افروزد. (Haim Zach/GPO)

رئیس جمهوری اسرائیل گفت «بر کسی پوشیده نیست» که جامعهٔ یهودیان خارج از کشور نگرانی هایی از دولت احتمالی آتی دارد اما «صداهای صادق» می بایست همچنان به مشارکت در دیالوگ ادامه دهند.

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل، روز دوشنبه، در اولین روز حنوکا، در پیام شادباش به یهودیان جهان گفت از «صداهای صادق» و «پرسش های دشوار» که پیرامون دولت آتی مطرح می شود استقبال می کند.

هرتزوگ در پیام ویدئویی خود گفت «داستان حنوکا حول محور مردمی دور می زند که حقیقت خود را می آموزند، و برای در ارتباط ماندن و پیوند داشتن الهام بخش یکدیگرند»، و اشاره کرد که لحظهٔ کنونی «با چالش های خود، و با هدف های خود در درون خانوادهٔ یهودی از راه می رسد.»

هرتزوگ خطاب به جامعهٔ یهودیان خارج از کشور گفت «بر کسی پوشیده نیست که انتخابات اخیر اسرائیل بسیاری از یهودیان را در سراسر جهان با پرسش هایی حقیقی دربارهٔ تعلق به جامعهٔ اشتراکی خود مواجه کرده است.»

هرتزوگ گفت چنین پرسش هایی «طبیعی است، و من به عنوان ریاست جمهوری اسرائیل، از این صداهای صادق که نشان می دهد اسرائیل چقدر برای همهٔ ما اهمیت دارد، استقبال می کنم. مایلم این را به همهٔ ما خاطرنشان کنم که پرسش های دشوار همیشه بخشی از روایت یهودی و راه یهودی بوده است.»

رئیس جمهوری اسرائیل همچنین گفت اگر «ما بتوانیم رویکردهای واکنشی را کنار بگذاریم و صادقانه با آمادگی روحی به یکدیگر گوش فرا دهیم، خواهیم دید که تکثر صدای ما – هم در داخل اسرائیل و هم میان جوامع یهودی – بزرگترین قدرت ما است.»

هرتزوگ در پایان اشاره کرد که «در منوره ای که هشت شمع دارد، جا برای همهٔ ما هست.»

بسیاری از گروه های یهودی جهان دربارهٔ سیاست هایی که اعضای دولت احتمالی آتی ائتلاف در وضع و اجرای آن فشار می آورند، ابراز نگرانی کرده اند. شمول بتصلئل اسموتریچ و ایتامار بن گاویر، قانونگذاران راست افراطی در دولت آتی – با تاریخچهٔ تبلیغات نژادپرستانه و اهداف همجنسگراستیز – مایهٔ نگرانی بسیاری از گروه های لیبرال و جریان اصلی شده است.

ابراز تمایل دولت احتمالی آتی به تعدیل «قانون بازگشت [به اسرائیل]، محدود کردن واجدین شرایط مهاجرت به کشور، و سلب رسمیت گرویدگان یهودی غیر-ارتدکس، و انتصاب «آوی موآز»، سیاستمدار LGBTIAQ+ ستیز به مناصب ردهٔ بالای دولتی باعث شد برخی از رهبران جوامع یهودی خارج از کشور پیام هایی حاوی نگرانی ارسال کنند.

«ابه فاکسمن» رهبر پیشین انجمن ضدافترا اخیرا هشدار داد که یک دولت راست افراطی، یهودیان آمریکایی را [از حمایت اسرائیل] خواهد راند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-hanukkah-message-to-world-jewry-herzog-welcomes-tough-questions-about-election/

اطلاعات بیشتر در مورد