هرتزوگ در مقام یازدهمین رئیس جمهوری اسرائیل، از خطر قطبی شدن جامعه هشدار داد
جستجو

هرتزوگ در مقام یازدهمین رئیس جمهوری اسرائیل، از خطر قطبی شدن جامعه هشدار داد

روز چهارشنبه ایتسخاک هرتزوگ رهبر پیشین اپوزیسیون در مقام یازدهمین رئیس جمهوری اسرائيل زمام کشور را بدست گرفت و به جای ریولین نشست.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ در مقام ریاست جمهوری اسرائیل در پارلمان کشور در اورشلیم سوگند یاد کرد، ۷ ژوئیه ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/FLASH90)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ در مقام ریاست جمهوری اسرائیل در پارلمان کشور در اورشلیم سوگند یاد کرد، ۷ ژوئیه ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/FLASH90)

رئیس جمهوری جدید با همان کتاب مقدس سوگند یاد کرد که ۳۸ سال پیش از این پدرش هنگام ریاست جمهوری با آن سوگند یاد کرده بود؛ ریولین: «زنده باد یازدهمین رئیس جمهوری کشور اسرائیل. زنده باد کشور اسرائیل.»

روز چهارشنبه ایتسخاک هرتزوگ رهبر پیشین اپوزیسیون در مقام یازدهمین رئیس جمهوری اسرائيل زمام کشور را بدست گرفت و به جای ریولین نشست.

هرتزوگ در مراسمی پرشور در کنست، همراه با فریادهای شاد «زنده باد [رئیس جمهور]» قانونگزاران، سوگند یاد کرد. او دوران هفت سالهٔ ریاست جمهوری با این وعده آغاز کرد که «رئیس جمهوری همه» باشد، و بکوشد گفتمان افتراق در کشور را فرو نشاند.

در سخنرانی خود در مراسم تحلیف، رئیس جمهوری جدید اسرائیل – که طبق قانون از قدرت کمتری برخوردار است و عمدهٔ قدرت اجرایی را نخست وزیر در دست دارد – هشدار داد که «اخلاق عمومی و ارزش های مشترک اسرائيل امروز بیش از هر زمان دیگری شکننده است.»

هرتزوگ گفت «نفرت بی اساس، افتراق و قطبی شدن هزینه ای سنگین بر دوش جامعه می گذارد، که سنگین تر از همه فرسایش انعطاف ملی ما است،».

او افزود، «مأموریت من، هدف من در ریاست جمهوری، آن است که برای بازسازی امید هر کار از دست برآید بکنم،».

در این سخنرانی، هرتزوگ همچنین تأکید کرد که وظیفهٔ دولت در مقابل اقلیت‌های کشور آن است که دولت را به جنگ جرائم رایج در جامعهٔ عرب کشور وادارد. همچنین، عهد از پیشینهٔ ارتش اسرائیل در جامعهٔ بین المللی با شدّت و حدّت دفاع کند.

Newly elected Israeli president Isaag Herzog, is sworn in at the Israeli parliament in Jerusalem, on July 07, 2021. Photo by Yonatan Sindel/FLASH90

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری جدید اسرائیل، پس از ادای سوگند، وسط، همتای پیشین خود رئوبن ریولین را در آغوش می کشد، اورشلیم، ۷ ژوئیه ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/FLASH90)

هرتزوگ گفت «اسرائیل، در مقام کشور یهودی و دموکراتیک، می بایست هر کار از دست برآید برای تضمین یکپارچگی اقلیت هایی که در میان ما زندگی می کنند، بکند. باید برای کاهش تک تک رویدادهای جدی از جمله خشونت هولناک و مرگبار که در جوامع عرب اسرائیل جاری است، هر کار از دست برآید، بکنیم و از فاصله ها بکاهیم،».

او با کتاب مقدس ۱۰۷ ساله ای سوگند یاد کرد که در خانواده او تاریخی طولانی دارد و همانی است که پدرش، «خیّم هرتزوگ» نیز در ۱۹۸۳، هنگامی که به ریاست جمهوری رسید، به آن سوگند یاد کرد. این کتاب مقدس دو جنگ جهانی از سر گذرانده و پدربزرگ مادری اش آن را در شب عروسی مادربزرگ ایتسخاک هرتزوگ به او هدیه داده است.

این مراسم همچنین شوفار نواخته شد و در پی سخنرانی رئیس جمهوری، حاضران به افتخار او ایستاده، کف زدند.

ریولین، در سخنرانی خداحافظی خود در پارلمان، که پس از سخنرانی جانشین وی پس از تحلیف انجام شد، از مردم اسرائيل خواست بهم بپیوندند و بر اختلافات سیاسی و مذهبی فائق آیند، و بر اهمیت حفظ اسرائيل به عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک تأکید نمود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/herzog-takes-office-as-israels-11th-president-warns-of-dangers-of-polarization/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله