اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

هرتزوگ : خاورمیانه با فاجعهٔ اقلیمی روبرو است، اسرائیل آماده است کمک ها را راهبری کند

شرم الشیخ، مصر – ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به رهبران جهانی در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در شهر تفریحی شرم الشیخ مصر گفت خاورمیانه در آستانهٔ فلاکت اقلیمی قرار دارد اما اسرائیل آماده است تلاش های معطوف به تاب آوری آب و هوایی در منطقه را راهبری کند.

‌تصویر: ایستخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در جلسه عمومی رهبران در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در شرم الشیخ، مصر، ۷ نوامبر ۲۰۲۲. (Haim Zach/ GPO)
‌تصویر: ایستخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در جلسه عمومی رهبران در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در شرم الشیخ، مصر، ۷ نوامبر ۲۰۲۲. (Haim Zach/ GPO)

رئیس جمهوری اسرائيل با نقل آیه‌ای از قرآن به عربی در سخنرانی خود در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در مصر، عهد کرد شخصا پیشگامی « اکوسیستم منطقه ای صلح پایدار» را به عهده گیرد.

شرم الشیخ، مصر – ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به رهبران جهانی در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در شهر تفریحی شرم الشیخ مصر گفت خاورمیانه در آستانهٔ فلاکت اقلیمی قرار دارد اما اسرائیل آماده است تلاش های معطوف به تاب آوری آب و هوایی در منطقه را راهبری کند.

او در سخنرانی خود با استناد به وضعیت آب و هوای خاورمیانه و آفریقای شمالی که شتاب گرمایش آن دو برابر حد متوسط جهانی است، گفت «با توجه به مطالعاتی که ازعواقب فوری و جدی برای منطقهٔ ما خبر می دهد، خاور میانه در در آستانهٔ فاجعه قرار دارد.»

«مایلم اینجا، در شرم الشیخ، بار دیگر به تعهد قاطعانهٔ کشور اسرائیل برای رسیدن به انتشار کربن صفر و انتقال از سوخت فسیلی به انرژی تجدید پذیر تا سال ۲۰۵۰ را تأکید کنم. اما اسرائيل آمادهٔ پذیرش مسؤولیتی بسیار بزرگتر است. اسرائیل آماده است راهبری تلاش در راستای تاب آوری اقلیمی منطقه را بعهده گیرد. تصمیم من آن است که توسعهٔ آنچه خود «خاورمیانهٔ تجدید پذیر» نام نهاده ام و به معنای اکوسیستم منطقه ای صلح پایدار است را شخصا آغاز کنم.»

یک سال پیش، در کنفرانس COP26 در گلاسکوی اسکاتلند، نفتالی بنت نخست وزیر وقت اسرائیل علنا متعهد شد که تا پیش ۲۰۵۰ اسرائیل به خالص صفر رسیده باشد، اما این تعهد هرگز به صورت لایحهٔ قانونی در نیامد و حتی به مرحلهٔ تصمیم دولتی نرسید.

«صفر خالص» اشاره به وضعیتی دارد که در آن یک کشور انتشار گازهای گلخانه ای را تا حد ممکن کاهش می دهد و آنچه هنوز ناچار به انتشار است را جبران می کند. این کار با سرمایه گذاری در پروژه های کاهش انتشار گاز گلخانه ای و یا جذب کربن دی اکسید هوا و استفاده از آن در صنایع و یا تبدیل آن به گونه ای که امکان دفن درازمدت داشته باشد صورت می گیرد.

هرتزوگ از تمام حاضران کنفرانس دعوت کرد از اولین نمایشگاه اسرائیل در COP که خود روز دوشنبه افتتاح کرده بود دیدن کنند، و گفت در چشم اندازی که او دارد، انرژی خورشیدی که در صحراهای خاورمیانه تولید شود در «آیندهٔ نزدیک» به اروپا، آسیا، آفریقا، صادر می شود.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ حین افتتاح نمایشگاه اسرائيل در کنفرانس اقلیمی COP27 سازمان ملل در شرم الشیخ، مصر، ۷ نوامبر ۲۰۲۲. (Haim Zach/ GPO)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/herzog-mideast-faces-climate-catastrophe-israel-ready-to-lead-efforts-to-help/

اطلاعات بیشتر در مورد