اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

هرتزوگ به رئیس جمهوری قبرس مدال افتخار داد و از اتحاد مدیترانه تقدیر کرد

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل روز چهارشنبه با اهدای مدال افتخار ریاست جمهوری اسرائیل به همتای خود قبرسی خود، نیکوس آناستاسیادس در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم، از اتحاد چندجانبه اورشلیم و نیکوزیا تقدیر کرد.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری ترکیه حین اهدای مدال افتخار ریاست جمهوری اسرائیل به ریاست جمهوری قبرس، نیکوس آناستاسیادس، ۹ نوامبر ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershom/GPO)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری ترکیه حین اهدای مدال افتخار ریاست جمهوری اسرائیل به ریاست جمهوری قبرس، نیکوس آناستاسیادس، ۹ نوامبر ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershom/GPO)

بدنبال تمایل اورشلیم به نزدیک نگاه داشتن روابط با نیکوزیا و آتن، علیرغم آشتی با ترکیه، مدال افتخار که اخیرا از نو براه افتاده به «نیکوس آناستاسیادس» اعطا شد.

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل روز چهارشنبه با اهدای مدال افتخار ریاست جمهوری اسرائیل به همتای خود قبرسی خود، نیکوس آناستاسیادس در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم، از اتحاد چندجانبه اورشلیم و نیکوزیا تقدیر کرد.

این مدال تازه ترین نماد تلاش دامنه دار اسرائیل به حفظ رابطهٔ نزدیک با متحدان مدیترانهٔ شرقی، علیرغم گرمای اخیر روابط با ترکیه است که همچنان رقیب سرسخت قبرس و یونان باقیمانده است.

هرتزوگ در مراسمی که در تالار بزرگ اقامتگاه ریاست جمهوری برگزار شد، گفت «گرچه ملل مدیترانه بیش از آنکه با همکاری با یکدیگر به اتحاد رسیده باشند، بر اثر زدوخورد دچار افتراق بوده اند، اما اسرائيل و قبرس بواقع در ایجاد رابطه ای دوستانه موفق بوده اند.»

رئیس جمهوری اسرائیل در ادامه گفت «ریشهٔ واقعیت جدید مدیترانه، بر اساس رابطهٔ جسور دوجانبه میان اسرائيل و قبرس، به اضافهٔ اتحاد سه جانبه‌ٔ ما با یونان، که شما با پشتکار خود آغازگر آن بودید، شکل گرفته، و به فوروم گاز منطقه ای EastMed، پروژهٔ انرژی EuroAsia Interconector، و فوروم استراتژیک چهار جانبه که سه کشور یادشده با امارات تشکیل دادند، اشاره کرد.

هرتزوگ همچنین از «گرمای محبتی که [آناستاسیادس] پیوسته به اسرائیل و یهودیان نشان داده، قدردانی کرد.»

رهبر قبرس گفت این مراسم «احساسات و عواطف عمیقی در او برانگیخته است.»

رهبر قبرس افزود روابط اسرائیل و قبرس «استراتژیک» است.


تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین خوشامد به رئیس جمهوری قبرس، نیکوس آناستاسیادس، ۹ نوامبر ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershom/GPO)

گارد افتخار و دستهٔ موزیک نیروهای دفاعی اسرائيل هنگام ورود آناستاسیادس و بانوی اول، آندری آناستاسیادوس به اقامتگاه ریاست جمهوری از ایشان استقبال کردند.

ساعاتی پیش از آن، آناستاسیادس با بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» که گمان می رود نخست وزیر بعدی اسرائیل باشد، ملاقات کرده بود. دفتر نتانیاهو گفت این دو در خصوص تقویت روابط دوجانبه به بحث نشستند.

اسرائیل، یونان، و قبرس در سال های اخیر همکاریهای خود در راستای فعالیت اقتصادی در دریای مدیترانه، شامل برق و گاز را تشدید کرده اند. همچنین، هر سه کشور نسبت به ترکیه که می کوشیده حضور خود در مدیترانهٔ شرقی را گسترش دهد، تردید مشترک دارند. سال گذشته این سه کشور به نشانهٔ تعمیق روابط نظامی خود، مانور نظامی برگزار کردند.

با اینحال ترکیه و اسرائیل در ماه اوت روابط کامل دیپلماتیک خود را از نو برقرار کردند که عمدهٔ پروسهٔ آن از جانب هرتزوگ هدایت شد.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل، چپ، و نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهوری قبرس حین گفتگو با خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی پس از ملاقات در کاخ ریاست جمهوری نیکوزیا، قبرس، چهارشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۲. (Iakovos Hatzistavrou/Pool via AP)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/herzog-awards-cypriot-president-medal-of-honor-touts-mediterranean-alliance/

اطلاعات بیشتر در مورد