اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

هرتزوگ به «اعادهٔ صیونیسم»، بازگردانیدن آن از مصداق اهانت به منبع افتخار فراخوان داد

روز دوشنبه ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به اعادهٔ لغت صیونی به عبارتی مثبت فراخوان داد و گفت این واژه به توهین برای آزار یهودیان و اسرائیلی ها تبدیل شده است.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ حین سخنرانی در مراسم ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونی» در بازل، سوئیس، ۲۹ اوت ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ حین سخنرانی در مراسم ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونی» در بازل، سوئیس، ۲۹ اوت ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)

رئیس جمهوری اسرائیل این عبارات را در رأس سخنرانان مراسم ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونی» در سوئیس ایراد کرد.

روز دوشنبه ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به اعادهٔ لغت صیونی به عبارتی مثبت فراخوان داد و گفت این واژه به توهین برای آزار یهودیان و اسرائیلی ها تبدیل شده است.

هرتزوگ که در مراسم ۱۲۵مین سالگرد «اولین کنگرهٔ صیونی» سخنرانی می کرد، گفت صیونیست ها – کسانی که به حق و ضرورت خودمختاری یهودیان در سرزمین اسرائیل، که در کتاب مقدس یاد شده اعتقاد دارند – می بایست برای بازپس گرفتن این واژه بکوشند تا بار دیگر «معنای هویت ملی خود ما، سنت ها، امیدها، افتخار، ارزش های روشن بین، عدالت، و تعهد به تیکوم اولام را القا کند»، عبارت آخر عبری است و معنای آن «مرمت جهان» است.

هرتزوگ که در مراسمی که بخش اعظم آن به انگلیسی برگزار می شد به عبری سخن گفت، سخنرانی خود را در سالن کنسرت «ایستادکازینو» در بازل سوئیس، همان محلی که «اولین کنگرهٔ صیونی» در ۲۹ اوت ۱۸۹۷ آنجا تشکیل شد، ایراد کرد.

هرتزوگ گفت «امروز، ۱۲۵ سال پس از شکل گیری لحظه ای که شماری از رهبران پیشگام و الهام بخش صیونیست در این نقطه از جهان، در مهد سیاسی صیونیسم، در تالاری که «تئودور هرتصل» اولین کنگرهٔ صیونی را افتتاح کرد برای همیشه تاریخ بشریت و یهودیت را تغییر دادند، من از اورشلیم آمده ام که پایتخت ازلی و ابدی دولت-ملت یهودیان است، و در مقام ریاست جمهوری کشور اسرائیل در مقابل شما ایستاده ام.»

هرتزوگ در این سخنرانی که شامل گسترهٔ دیدگاهی وسیع از تاریخ و فلسفهٔ سیاسی صیونیسم بود، حاضران را به اعادهٔ معنای این واژه فراخواند.

ریاست جمهوری اسرائیل که پیش از این در رأس «آژانس یهود» بوده و عضویت طولانی مدت در کنست اسرائیل داشته و از وزرای دولت بوده، گفت واژهٔ صیونیست روز بروز بیشتر تبدیل به صفت می شود، و طریقی برای اظهار یهودی ستیزی تحت پوشش انتقاد مشروع از اسرائیل است.

هرتزوگ گفت «حدود یک سال پیش، بحثی درگرفت در این باره که آیا واژهٔ «صیونیست» می باید از شبکه های اجتماعی حذف شود یا نه، چرا این که نگرانی وجود داشت که در معنای عبارت یهودی ستیز و آزارنده علیه یهودیان و اسرائیلی ها بکار می رود، و یا بنا به ضداستدلال، «صیونیست» عبارتی برای انتقاد مشروع از سیاست اسرائیل است.»


تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در مراسم ۱۲۵مین سالگرد اولین کنگرهٔ صیونی در بازل، سوئیس، ۲۹ اوت ۲۰۲۲. (Haim Zach/GPO)

https://www.timesofisrael.com/herzog-calls-to-reclaim-zionism-turn-it-from-a-slur-to-a-source-of-pride/

اطلاعات بیشتر در مورد