اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۸

جستجو

هرتزوگ از گفتگو به عنوان کلید اصلی بهبود روابط تجلیل کرد، «اخبار ساختگی» را باعث نفرت دانست و محکوم نمود

ایتسخاک هرتزوگ ده ماه پس از رسیدن به مقام یازدهمین ریاست جمهوری اسرائیل می گوید با هدف استراتژیک مشترک برای کاهش موانع و ترغیب درک متقابل، از «قدرت نرم بیکران» جایگاه ریاست جمهوری خود برای تشویق گفتگو میان گروه های گوناگون در اسرائیل، میان اسرائیل و متحدان بالقوهٔ منطقه ای، میان اسرائیل و فلسطینیان، میان اسرائیل و یهودیان خارج از کشور بهره می برد.

تصویر: پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ در «بیت هناسی»، اقامت رئیس جمهور در اورشلیم، آوریل ۲۰۲۲. 
(Ariel Jerozolimski for The Times of Israel)
تصویر: پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ در «بیت هناسی»، اقامت رئیس جمهور در اورشلیم، آوریل ۲۰۲۲. (Ariel Jerozolimski for The Times of Israel)

رئیس جمهور اسرائیل در مصاحبه ای با تایمز اسرائیل به مناسبت روز استقلال گفت «قدرت نرم بیکران» جایگاه ریاست جمهوری خود را برای برقراری تفاهم – در داخل اسرائیل، در منطقه، و میان یهودیان – به کار می گیرد.

ایتسخاک هرتزوگ ده ماه پس از رسیدن به مقام یازدهمین ریاست جمهوری اسرائیل می گوید با هدف استراتژیک مشترک برای کاهش موانع و ترغیب درک متقابل، از «قدرت نرم بیکران» جایگاه ریاست جمهوری خود برای تشویق گفتگو میان گروه های گوناگون در اسرائیل، میان اسرائیل و متحدان بالقوهٔ منطقه ای، میان اسرائیل و فلسطینیان، میان اسرائیل و یهودیان خارج از کشور بهره می برد.

رئیس جمهور در مصاحبه ای که روز پنجشنبه به مناسبت هفتادوچهارمین روز استقلال اسرائیل با با تایمز اسرائیل داشت، گفت «فشار اصلی در برنامهٔ من» تشویق به گفتگو است.

همزمان، رئیس جمهور با تلخی به کسانی اشاره کرد که به گفتهٔ او با تلاش برنامه ریزی شده ای، به ویژه با تولید «اخبار ساختگی» پیرامون سیاست و عملکرد اسرائیل در تپهٔ معبد مقدس، می کوشند میان اسرائیل و جهان عرب و مسلمان آشوب ایجاد کنند. او گفت «تنش های اخیر تپهٔ معبد مقدس نتیجهٔ مستقیم تلاش های برنامه ریزی شده برای ایجاد تنش و دامن زدن به تشنج به قصد تأثیر بر پیشرفت عظیمی است که کشورهای عرب و اسرائیل با روابط مشترک خود در منطقه کسب کرده اند. همچنین می کوشند اسرائیل را متهم و مسؤول تنش ها جلوه دهند. من اطمینان دارم این روش موفق نخواهد شد.»

هرتزوگ در رابطه با تلاش خود در تقویت گفتگو و تفاهم درون-جامعه در اسرائیل گفت «تمایل عظیمی به گفتگو موجود است، از جمله در شهرهای معروف به مختلط [دارای ساکنان یهود و عرب]. من با این مورد به آهستگی و در اکثر مواقع از نزدیک عمل می کنم؛ گفتگویی باز و صادقانه با تمام جوانب درگیر.» او گفت در چنین گفتگوهایی «می بینم که تمایل عظیمی به زندگی در کنار یکدیگر، در صلح و هماهنگی وجود دارد. من معتقدم ملت ما بسیار بیش از آنکه [مردم تصور می کنند] متحد است. البته به این معنی نیست که افتراق نداریم» و اذعان کرد که «اما حس عظیمی از هدف مشترک موجود است.»

در بارهٔ روابط منطقه ای، هرتزوگ گفت اسرائیل می بایست «از فرصت استفاده کرده و با بهره از این دوران» با دیگران نیز رابطه ایجاد کرده و روابط را تقویت کند. «هدف این جنبش تاریخی ایجاد گفتگو در ابعادی بسیار بزرگتر از گذشته میان کشورهای اسلامی و اسرائیل، به خصوص کشورهای سنی، است، البته. این سرشت نمادین این دوران است و ما می بایست فرصت را غنیمت بشماریم و با تکیه بر پیمان های ابراهیمی، از این دوران استفاده کنیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/herzog-champions-dialogue-as-key-path-to-warm-ties-slams-fake-news-stirring-hate/

اطلاعات بیشتر در مورد