اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

هرتزوگ از «فروپاشی قریب الوقوع اجتماعی» هشدار داد، چارچوب مصالحه بر سر اصلاحات حقوقی مطرح کرد

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل، یکشنبه شب، در سخنانی پرشور و دلسوز، خواهان مصالحه بر سر طرح-های دولت در راستای دگرگونی بنیادین نظام قضایی شد و از درگیری قریب الوقوع و احتمال خونریزی و کشتار هشدار داد.

تصویر: پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ حین ایراد پیامی به ملت از دفتر خود در اورشلیم، ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. 
(Screenshot/ Kan)
تصویر: پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ حین ایراد پیامی به ملت از دفتر خود در اورشلیم، ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Screenshot/ Kan)

رئیس جمهوری اسرائیل گفت طرح کنونی «تأثیری منفی بر بنیان دموکراتیک اسرائیل» خواهد نهاد؛ پنج اصل برای زیرساخت اصلاحات در میان نهاد، از دولت خواست قانونگذاری را به تعویق بیندازد.

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل، یکشنبه شب، در سخنانی پرشور و دلسوز، خواهان مصالحه بر سر طرح-های دولت در راستای دگرگونی بنیادین نظام قضایی شد و از درگیری قریب الوقوع و احتمال خونریزی و کشتار هشدار داد.

هرتزوگ در سخنانی که از اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم ایراد کرد، گفت کشور در آستانهٔ «فروپاشی اجتماعی و سقوط قانون اساسی» است و از شهروندان هر دو جناح سیاسی کشور خواست از خشونت احتراز کنند، «و بیش از همه از خشونت علیه کارکنان دولت و مقامات منتخب» احتراز کنند.

رئیس جمهوری اسرائیل گفت از ماهیت اصلاحات دولت عمیقاً نگران است، و تصریح کرد نگرانی او از آن جهت است که اصلاحات مزبور دارای قابلیت بالقوهٔ آسیب به «بنیان دموکراتیک» کشور هستند. اما افزود که در عین «تغییر» و «اصلاح» مسیری مشروع-اند، و پیشنهاد طرحی با پنج اصل به عنوان زمینهٔ کلی توافقی مصالحه-آمیز مطرح کرد.

هرتزوگ به ویژه از سیمخا راتمن، نمایندهٔ کنست از حزب «صیونیسم دینی»، رئیس کمیتهٔ قانون اساسی، قانون، دادگستری کنست، که هماهنگی-های پیشبرد لایحه را به عهده دارد خواست رأی-گیری روز دوشنبه برای ارسال لایحه به پلنوم کنست و اولین قرائت آن طبق برنامهٔ مقرر را برگزار نکند، بلکه به جای آن، اول پیشنهاد او را در کمیته به میان آورد – راتمن بلافاصله این پیشنهاد را رد کرد. [راتمن ساعاتی بعد در روز یکشنبه گفت «در نهایت، درخواست تعلیق یا تأخیر از مطالبات اپوزیسیون است». «ما تا ابد برای انجام کارها وقت نداریم، و توقف قانونگذاری اقدام به توقف فعالیت دولت است، و ما در مقابل کسانی که به ما رأی داده-اند وظیفه-ای به عهده داریم… مذاکرات را می-توانیم در فاصلهٔ قرائت اول و دوم و سوم برگزار کنیم.»]

دولت هم-اکنون در حال پیشبرد لایحه-ای است که نظام حقوقی را دگرگون می-کند، و اختیارات بازبینی قضایی دیوان عالی دادگستری را به شدت محدود می-کند، و اکثریت اتوماتیک کمیتهٔ انتصاب قضات را به دولت می-دهد، و به قانونگذاران امکان می-دهد قوانینی که دیوان عالی رد کرده را با اکثریت حداقلی از نو وضع کنند، و به وزرای دولت اجازه می-دهد مشاوران حقوقی خویش را خود منصوب نمایند.

این طرح-ها منجر به مخالفت شدید دستندرکاران بیشمار جامعهٔ اسرائیل، تظاهرات اعتراضی هفتگی در تل آویو و دیگر کلان-شهرهای کشور، و نیز اعتصاب-های متفق شده که یکی روز دوشنبه برگزار خواهد شد.


تصویر: معترضان اسرائیلی در راهپیمایی اعتراضی علیه اصلاحات جنجالی حقوقی دولت، با پرچم ملی کشور در مرکز تل آویو، ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Jack Guez/AFP)

هرتزوگ در سخنرانی فوق العادهٔ خود که طی آن دلشورهٔ شدید و نگرانی از وضعیت سیاسی و اجتماعی که کشور به آن مبتلا شده بیان کرد، گفت «احساس من این است، احساس همهٔ ما این است، که در لحظهٔ مواجهه قرار داریم، و حتی [نه یک مواجهٔ معمول] یک مواجههٔ خشونت-بار.»

در ادامه گفت «بشکهٔ باروت در حال انفجار است، و برادر علیه برادر دست بلند می-کند. خواهش من، تقاضای من از تک تک شما – شما برادران و خواهران اسرائیلی من این است: خطراتی که از بیرون [اسرائیل را] تهدید می-کند به اندازهٔ کافی بزرگ است. خشونت از هر جنسی، و مهم-تر از آن، خشونت علیه کارکنان دولت و مقامات منتخب، خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی نمی-بایست از آن عبور کنیم.»

او ضمن توضیح نظر خود گفت تغییر و اصلاحات می-تواند قانونی باشد، و اذعان کرد که نیاز به تنوع بسیار بیشتری در نظام قضایی احساس می-شود، از جمله در دیوان عالی.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/herzog-warns-of-looming-societal-collapse-lays-out-compromise-on-legal-overhaul/

اطلاعات بیشتر در مورد