هرتزوگ از شهرک آریئل بازدید کرد و خواستار حفظ این شهرک توسط اسرائیل شد
جستجو
اختصاصی

هرتزوگ از شهرک آریئل بازدید کرد و خواستار حفظ این شهرک توسط اسرائیل شد

رهبر اوپوزیسیون اسرائيل، که ظاهرا متمایل به راست شده، تاکید کرد شهرک آریئل در شرق اورشلیم می بایست متعلق اسرائيل باقی بماند.

اسحاق هرتزوگ در شهرک آریل
اسحاق هرتزوگ در شهرک آریل

رهبر اوپوزیسیون دولت اسرائیل پیشنهاد کرد دور شهرک های اصلی حصار کشیده شود تا از جماعت فلسطینی ها جدا باشد.

اسحاق هرتزوگ، رهبر اوپوزیسیون اسرائيل، که ظاهرا متمایل به راست شده است، روز سه شنبه از شهرک مهاجری آریئل بازدید کرد، و ابراز داشت این شهرک، و نیز «گوش اتزیون» در جنوب اورشلیم و «معاله آدومیم» در شرق اورشلیم می بایست تحت هر قرارداد صلحی، متعلق اسرائيل باقی بمانند.

شهرک آریئل، با ۲۰ هزار جمعیت، بعد از «مودیعین ایلیت»، «بیتار ایلیت»، و «معاله آدومیم»، چهارمین شهرک بزرگ است که در قلب کرانه باختری قرار دارد.

هرتزوگ، که اخیرا به طور یکجانبه طرح جداسازی را پیش می برد، و اعلام کرده است که راه حل «دو کشور برای دو ملت» در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، طی دیدار خود از شهرک اظهار داشت که مردم آریئل همانقدر حق برخورداری از امنیت دارند که مردم تل آویو.

هرتزوگ می گوید یک حصار که شهرک های عمده را از فلسطینی ها جدا بکند، می تواند مانع از نفوذ تروریست ها بشود و همچنین نشانه صریحی است که از آن نقطه به بعد اسرائیل شهرک سازی نخواهد کرد. هرزوگ گفت «حصاری بر دور آریئل، یک امتیاز و یک تجمل نیست، بلکه به جای آوردن مسؤولیتی است که دولت در مقابل شهروندان دارد».

با تکرار مواضع خود در دورنمای صلح، هرتزوگ اظهار داشت:‌ «اگر امروز امکان صلح با فلسطینی ها موجود نباشد، امکان جداسازی دو ملت همچنان موجود است. می بایست مرزی تعیین کنیم که فراتر از آن امکان ساختمان سازی نباشد. اگر چنین نکنیم، مناقشه شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.»

ماه گذشته هرتزوگ که رئیس «اتحاد صیونیست» است، با اعلام این که راه حل «دو کشور برای دو ملت»، که مدت های مدید از سوی حزب وی پشتیبانی می شد، در وضعیت حاضر غیرواقع بینانه است، همگان را متعجب کرد. این موضع، از سوی ناظران یک چرخش به راست شمرده شد. هرتزوگ همچنین گفت که بهترین راه، نه توافق با فلسطینیان، بلکه تمرکز بر امنیت و ملزمات آن است.

وی به رادیو ارتش اظهار داشت که «هم اکنون نیاز به ایجاد چنان شرایط امنیتی است که بر اساس معیارهایی واقع بینانه تنظیم شده باشد و با واقعیت موجود همخوانی داشته باشد، و آن یعنی جدایی از فلسطینی ها».

در ۷ فوریه، حزب کار (که همراه با «هتنوآ» بخشی از «اتحاد صیونیست» است) به طور رسمی پروژه هرزوگ برای جدایی از کرانه باختری را به دست گرفت.

برنامه وی شباهت به برنامه يائیر لاپید، رهبر حزب میانه رو «یش آتید» دارد، که در اوایل امسال مطرح کرده بود.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله