نیویورک تایمز کاریکاتور از نتانیاهو و ترامپ با استعاره یهودی ستیز منتشر و سپس حذف کرد
جستجو

نیویورک تایمز کاریکاتور از نتانیاهو و ترامپ با استعاره یهودی ستیز منتشر و سپس حذف کرد

روز شنبه نیویورک تایمز انتشار کاریکاتوری در شماره بین المللی آن که به گفته این روزنامه «شامل استعاره های یهودی ستیز» بوده را اذعان نمود و آن را «خطای قضاوت» خواند. این روزنامه به طور مشخص از انتشار کاریکاتور پوزش نخواست.

کارتونی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و  دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شماره بین المللی نیویورک تایمز، ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ منتشر شد و این روزنامه سپس اذعان کرد که «حاوی استعاره یهودی ستیز بوده». (Courtesy)
کارتونی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شماره بین المللی نیویورک تایمز، ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ منتشر شد و این روزنامه سپس اذعان کرد که «حاوی استعاره یهودی ستیز بوده». (Courtesy)

تصویری که در شماره بین المللی نشریه منتشر شد، نخست وزیر اسرائیل را به شکل سگی نشان می دهد که رئیس جمهور عرقچین به سر ایالات متحده را به دنبال خود می کشد؛ این روزنامه گفت تصویر مزبور «اهانت آمیز، و خطای قضاوت [روزنامه] بوده».

روز شنبه نیویورک تایمز انتشار کاریکاتوری در شماره بین المللی آن که به گفته این روزنامه «شامل استعاره های یهودی ستیز» بوده را اذعان نمود و آن را «خطای قضاوت» خواند. این روزنامه به طور مشخص از انتشار کاریکاتور پوزش نخواست.

تصویر مزبور در شماره بین المللی این روزنامه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در هیئت سگ راهنما نشان می دهد که قلاده ای به شکل ستاره داود به گردن دارد، و دونالد ترامپ رئیس جمهور کور و عرقچین به سر ایالات متحده را به دنبال خود می کشد.

در صفحه توئیتر این نیویورک تایمز، در بخش عقاید، چنین نوشته است که کاریکاتور مزبور «شامل استعاره های اهانت آمیز بوده … و انتشار آن خطای قضاوت بوده است.

«[تصویر] در بخش سرویس خبر و سندیکای نیویورک تایمز ارائه شد و که سپس آن را حذف کرد».

اخبار کانال ۱۳ شب شنبه گزارش کرد که دانی دایان، کنسول اول اسرائیل در نیویورک، در خصوص این کاریکاتور به روزنامه معترض شده است.

اوایل سال جاری یهودیان برزیل بر سر کاریکاتوی که به گفته ایشان یهودی ستیز بوده، شکایتی علیه یک کاریکاتوریست به دادگاه تسلیم کردند.

در آن کاریکاتور نتانیاهو و جایر بولسونارا رئیس جمهور جدید برزیل دیده می شوند در حال بغل کردن هم، و دستهاشان به شکل صلیب شکسته قرار گرفته است. تصویر مزبور، اثر کارتونیست، آروئیرا در روزنامه او دیا منتشر شد.


کاریکاتوری اثر هنرمند برزیلی که در ژانویه ۲۰۱۹ در روزنامه او دیا منتشر شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل را در حال بغل گرفتن هم نشان می دهد در حالیکه دستهاشان به شکل صلیب شکسته قرار گرفته است. (Facebook via JTA)

همچنین، در اوت ۲۰۱۸، سفیر اسرائیل در نروژ از یک روزنامه نروژی به خاطر استفاده از کاریکاتور نتانیاهو، که طبق انتقاد وی، یهودی ستیز بود، شکایت کرد.

در آن کاریکاتور نتانیاهو ،که تن اش به شکل صلیب شکسته تصویر شده بود، یکی از اعضای اقلیت دروز را با ضربه مشت از روی نیمکتی که روی آن نوشته بوده «فقط سفیدها»، به زیر می اندازد.

آن تصویر ظاهرا در پاسخ به قانون اخیر که اسرائیل را کشور-ملت یهودیان تعریف می کند، بوده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله