اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۴

جستجو

نیروی زمینی اسرائیل، نوار را به دو قسمت تقسیم کرده، نیروهای دفاعی به حملهٔ وسیع هوایی متوسل شدند

تصویر: در پی حمله-های هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز یکشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۳، آتش و دود از بناها بلند است.
(AP/Abed Khaled)
تصویر: در پی حمله-های هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز یکشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۳، آتش و دود از بناها بلند است. (AP/Abed Khaled)

گروه تروریستی حماس در شرایطی که خدمات مخابراتی قطع است، از «بمباران شدید» خبر داد؛‌ در حالیکه سربازان به ناحیهٔ ساحلی رسیده و شهر غزه را محاصره می-کنند، اسرائیل گفت غیرنظامیان همچنان می-توانند [شهر را خالی کرده و] به سمت جنوب بروند.

غروب یکشنبه ارتش اسرائیل حمله-های هوایی وسیعی به غزه کرد، و نیروی زمینی شهر را به محاصرهٔ کامل خود درآوردند، و ناحیهٔ محصوره را به دو نیم کردند. به نظر می-آید خدمات مخابراتی نوار بار دیگر قطع خواهد شد.

دریابان دانیل هگاری سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل در کنفرانس خبری غروب یکشنبه گفت ارتش در حال «حملهٔ هوایی وسیع به زیرساخت-های گروه تروریستی در زیر و روی زمین است.»

یک مقام رسمی گفت گروه تروریستی حماس که بر غزه حکومت دارد، گفت «نواحی اطراف بیمارستان-ها به مدت بیش از یک ساعت زیر بمباران شدید قرار داشت.»

طبق گفتهٔ سلامه معروف، رئیس دفتر مطبوعاتی دولت حماس، بویژه نواحی مجاور بیماستان الشفا که بزرگترین بیمارستان ناحیهٔ محصوره است، شاهد حمله-های هوایی سنگین بود. اسرائیل می-گوید این بیمارستان بستر پایگاه اصلی عملیاتی گروه تروریستی است.

ادعای حماس هنوز از منبع مستقل تصدیق نشده است.

شدت فزایندهٔ بمباران از روز یکشنبه، هنگامیکه نیروهای دفاعی از افشای اطلاعات محرمانهٔ جدید در رابطه با استفادهٔ گروه تروریستی حماس از تأسیسات درمانی برای اختفای فعالیت تروریستی خود خبر داد، آغاز شد.

هگاری بی آنکه تصدیق کند اسرائيل نواحی اطراف بیمارستان-ها را بمباران می-کند، گفت «حماس نیروها و تسلیحات خود را داخل، زیر، و اطراف مدارس، مساجد، خانه-ها، و تأسیسات سازمان ملل قرار می-دهد.»

شب-هنگام که آسمان بار دیگر با انفجار و پادکار نورانی شده بود، مردم غزه بار دیگر با قطعی کامل امکانات مخابراتی مواجه شدند؛ از حدود یکهفتهٔ پیش که اسرائیل حملهٔ زمینی به غزه را آغاز کرد، تا کنون سه بار خدمات تلفن و اینترنت قطع شده است.


تصویر: فلسطینیان در جستجوی بازمانده-ها پس از حملهٔ هوایی اسرائیل به نوار غزه در ۵ نوامبر ۲۰۲۳.
(AP/Fatima Shbair)

کمپانی مخابراتی پالتل اسرائیل را متهم کرد درست پیش از عملیات شبانه، خطوط اینترنت و تلفن نوار غزه را قطع کرده است.

خاموشی مطلق، که اسرائیل هنوز در خصوص آن اظهار نظر نکرده، ساعاتی پس از آن رخ داد که هگاری گفت نیروهای اسرائیل پس از محاصرهٔ کامل شهر، ناحیهٔ بندری را به دو نیم کرده-اند.

هگاری با اشاره به آنکه سربازان، تحت هدایت یگان اکتشافی تیپ گولانی، که جزو لشکر سی-و-ششم است، «به خطهٔ ساحلی رسیده و ناحیه را در دست دارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-launches-widespread-strikes-in-gaza-as-ground-troops-divide-strip-in-two/

اطلاعات بیشتر در مورد