نیروی دفاعی اسرائیل ۱۹ مظنون فلسطینی را در یورش شبانه در کرانه باختری دستگیر کرد
جستجو

نیروی دفاعی اسرائیل ۱۹ مظنون فلسطینی را در یورش شبانه در کرانه باختری دستگیر کرد

سربازان اسرائیلی از یکشنبه شب تا بامداد دوشنبه دست به شبیخونی در سراسر کرانه باختری زدند و ۱۹ فلسطینی را دستگیر کرده و زیارت کنندگان یهودی عازم زیارتگاه ناحیه متشنج را تا محل اسکورت کردند.

تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل، بیرون کمپ پناهندگی آروب، حومه حبرون در کرانه باختری، ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹. 
(Israel Defense Forces)
تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل، بیرون کمپ پناهندگی آروب، حومه حبرون در کرانه باختری، ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹. (Israel Defense Forces)

ارتش گفت «عملیات گسترده» در کمپ پناهندگی ناحیه حبرون در پاسخ به سنگپرانی و پرتاب بمبهای آتشزا در امتداد جاده ۶۰ انجام شد.

سربازان اسرائیلی از یکشنبه شب تا بامداد دوشنبه دست به شبیخونی در سراسر کرانه باختری زدند و ۱۹ فلسطینی را دستگیر کرده و زیارت کنندگان یهودی عازم زیارتگاه ناحیه متشنج را تا محل اسکورت کردند.

نیروی دفاعی اسرائيل در بیانیه ای گفت، مظنونان فلسطینی به ظن مشارکت در یورشهای خشونت آمیز هفته های اخیر و یا مشارکت در فعالیتهای مرتبط با تروریسم دستگیر شده اند.

ارتش گفت ۱۳ فلسطینی در «عملیاتی گسترده» در کمپ پناهندگی آروب، بیرون از شهر جنوبی حبرون در کرانه باختری، و در پاسخ به افزایش سنگپرانی و پرتاب بمبهای آتشزا به خودروهای اسرائیلی که در جاده ۶۰ در همان نزدیکی آمدورفت میکنند، دستگیر شده اند.

در این بیانیه آمده است که «در چند هفته گذشته، بخشی از کار نگهبانان گشت ما در راستای حفظ امنیت ساکنان بلوک «اتزیون» این بوده که از حملات هرروزه به خودروها و وسائل نقلیه جاده ۶۰ ممانعت کنند».

نیروی دفاعی گفت سربازان طی تجسس‌های خود در الآروب، یک تفنگ ام۱۶ و مقداری مهمات کشف و ضبط کرده اند.


عکس تزئینی: سربازان اسرائیلی که زیارتگران تا مزار «یهوشا بن نون» و «کالب بن یهونه» در روستای فلسطینی «کیفیل هاریس»، کرانه غربی، اسکورت کردند، ۳ مه ۲۰۱۶. (Yaakov Naumi/Flash90)

همچنین، ارتش گفته است در یورشی جداگانه که در طول شب یکشنبه تا دوشنبه در دشت اردن انجام شد، ۶ فلسطینی بر سر جرائم گوناگون، از جمله شرکت در ناآرامیها، پرتاب سنگ، و مشارکت در فعالیتهای تروریستی دستگیر کرده اند.

در عملیاتی جداگانه که در طول شب انجام شد، نیروی دفاعی صدها تن از زائران یهودی را تا مزار «یهوشا بن نون» در شمال کرانه باختری اسکورت کردند.

ارتش گفت ۶۰۰ زائر یهودی، بی هیچ حادثه‌ ای، از این مکان مقدس در «کفیل هریس»، شمالغربی شهرک آریل دیدن کردند.

نیروهای امنیتی و زائران در طول حج دو هفته پیش، از سوی فلسطینیان محل مورد حمله قرار گرفته بودند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله