اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

نیروی دفاعی اسرائیل گفت مدرسهٔ UNRWA در غزه که بعنوان مرکز فرماندهی حماس بکار می-رفت را بمباران کرد

شرح عکس: در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در ۶ ژوئیه ۲۰۲۴ به ساختمان مدرسهٔ الجونی UNRWA در اردوگاه پناهندگی نصیرات، ناحیهٔ مرکزی غزه، که به زعم نیروهای هوایی عاملان حماس آنجا پنهان بودند، مردم میان آوار به جستجو مشغول-اند. (Eyad Baba / AFP)
شرح عکس: در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در ۶ ژوئیه ۲۰۲۴ به ساختمان مدرسهٔ الجونی UNRWA در اردوگاه پناهندگی نصیرات، ناحیهٔ مرکزی غزه، که به زعم نیروهای هوایی عاملان حماس آنجا پنهان بودند، مردم میان آوار به جستجو مشغول-اند. (Eyad Baba / AFP)

ارتش گفت برای محافظت غیرنظامیانی در محل «تلاش عظیم» بکار برده شد؛ حماس گفت ۱۶ تن در بمباران کشته شدند؛ در پی شلیک راکت، آژیرها در جنوب کشور بصدا درآمدند.

روز شنبه نیروهای دفاعی اسرائیل با تأیید حملهٔ هوایی به مدرسهٔ سازمان ملل در ناحیهٔ مرکزی نوار غزه، گفت عاملان حماس از بنای مزبور به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می-کردند.

بسیاری از آواره-های جنگ کنونی در مدرسه پناه گرفته بودند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت پیش از حملهٔ هوایی به مدرسهٔ الجونی UNRWA در اردوگاه پناهندگی نصیرات، برای تقلیل آسیب به غیرنظامیان،«گامهای بسیار» مانند نظارت هوایی و استفاده از دیگر اطلاعات محرمانه برداشته است. مقامات وزارت سلامت حماس گفتند ۱۶ تن در حملهٔ هوایی کشته و حدود ۵۰ تن مجروح شدند.

آیمان العطونه در محل گفت در میان مردگان کودک نیز دیده است. او به رویترز گفت «دوان دوان آمدیم تا محل بمباران را ببینیم. جسدهای تکه تکهٔ کودکان را دیدیم. اینجا زمین بازی است. یک ترامپولین اینجا بود. دستگاه تاب-بازی بود. دستفروش اینجا بود.»

دفتر مطبوعاتی حماس مدعی شد اکثر تلفات «کودکان، زنان، و سالمندان» بودند.

این حمله در گیرودار شلیک راکت از غزه به جنوب اسرائیل، و در حالی انجام شد که ارتش با حمله-های هوایی و عملیات زمینی، پرتابگرهای راکت و دیگر زیرساختهای تروریستی در سراسر نوار را از میان برد و چندین عامل حماس را کشت.

در سدروت، آیبیم، نیر آم، و نحال اوز، همزیگاههای جنوبی نزدیک نوار غزه آژیرها به صدا درآمدند. طبق اظهار نیروهای دفاعی، یک راکت که به نحال اوز و دو تای دیگر که به سدروت شلیک شدند همه در زمین باز سقوط کردند و گزارش از آسیب جانی در دست نیست.

حملهٔ راکتی هنگامی انجام شد که نیروهای دفاعی اعلام کرد سربازان در روزهای آخر هفته شماری افراد مسلح را کشته و چندین تونل حماس را از میان برده-اند. وزارت سلامت تحت کنترل حماس در غزه که در آمار خود میان کشته-شدگان غیرنظامی و رزمنده تمایز قائل نیست، گفت در ۴۸ ساعت گذشته ۴۸ تن توسط اسرائيل کشته شدند، و مدعی شد کارکنان امداد و روزنامه-نگاران جزو تلفات بوده-اند.

همچنین گفته شد اسرائیل خانهٔ محل سکونت آوارگان فلسطینی در نصیرات را نیز بمباران کرد.

نیروهای دفاعی، روز شنبه، حملهٔ هوایی روز پیش از آن به یک پرتابگر حماس در دیر البلاح، ناحیهٔ مرکزی غزه، مجاور پناهنگاه غیرنظامیان آوارهٔ فلسطینی، همراه با رعایت احتیاط برای احتراز از بمباران غیرنظامیان را تصدیق کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/rockets-target-southern-israel-as-idf-presses-on-across-gaza-strip/

اطلاعات بیشتر در مورد