نیروی دفاعی اسرائیل در سراسر عرصه های نظامی، مانور غیرمترقبه شبیه-سازی جنگ غزه برگزار می کند
جستجو

نیروی دفاعی اسرائیل در سراسر عرصه های نظامی، مانور غیرمترقبه شبیه-سازی جنگ غزه برگزار می کند

طبق اظهار ارتش، روز یکشنبه ارتش اسرائیل در شبیه-سازی شماری از سناریوهای جنگی، تمریناتی غیرمترقبه از جمله در نوار غزه که ابعاد ناآرامی های آن روز بروز گسترش می یابد، آغاز کرد.

تصویر: نیروهای دفاعی در نزدیکی نوار غزه حین تمرینات آموزشی، ۶ دسامبر ۲۰۱۶.
(IDF Spokesperson's Unit)
تصویر: نیروهای دفاعی در نزدیکی نوار غزه حین تمرینات آموزشی، ۶ دسامبر ۲۰۱۶. (IDF Spokesperson's Unit)

در پی خشونت های فزاینده در نوار غزه ،و نگرانی از چندوچون آمادگی ارتش اسرائیل، تمرینات سه روزه شامل آزمون تیراندازی با گلوله واقعی، استقرار سربازان، و مانور هوایی خواهد بود.

طبق اظهار ارتش، روز یکشنبه ارتش اسرائیل در شبیه-سازی شماری از سناریوهای جنگی، تمریناتی غیرمترقبه از جمله در نوار غزه که ابعاد ناآرامی های آن روز بروز گسترش می یابد، آغاز کرد.

نیروی دفاعی اسرائیل در بیانیه ای گفت تمرینات سه-روزه شامل تمامی نیروهای نظامی، «از جمله نیروهای زمینی، تسلیحاتی، زرادخانه، و هوا-پیماها می شود.

ارتش گفت این تمرینات «آمادگی عملیاتی در شماری از سناریوهای جنگی، به خصوص در نوار غزه را به آزمایش خواهد گذاشت».

ارتش گفت این تمرینات که قرار روز سه شنبه پایان یابد، شامل نقل و انتقال شمار زیاد سربازان به نواحی گوناگون، گردآوری نیروهای در نواحی معین، آزمون تیراندازی با گلوله گرم، و مانورهای هوایی خواهد بود.

ارتش گفت اگرچه اعلام خبر، غیرمترقبه بوده، اما تمرینات مزبور جزو جداول برنامه های آموزشی از پیش طراحی شده بوده اند.


تصویر: فلسطینی ها در یکی از تظاهرات نزدیک به حصار مرزی با اسرائیل، شرق شهر غزه، به عنوان اعتراض لاستیک آتش می زنند، ۲۲ فوریه ۲۰۱۹. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

هفته های گذشته شاهد افزایش چشمگیر ابعاد خشونت در امتداد مرز غزه بوده است؛ یورش های تقریبا هر شبه، و بازگشت حمله با پرتاب آتش-زنه های هوایی، که در پی قرار آتش بس بالفعل میان ‌اسرائیل و گروه تروریستی حاکم غزه، حماس، کاهش یا فته بود.

این تمرینات همچنین در پی نگرانی ارتش از آمادگی های جنگی انجام می شود که پس از مدعاهای ژنرال یتژاک بریک، بازرس پیشین نظامی مبنی بر آن که ارتش، به خصوص نیروی زمینی آن، آمادگی برای جنگ در ابعاد بزرگ ندارد، مورد توجه قرار گرفت.

همچنین هفته گذشته در پی برنامه ای از پیش تنظیم شده، ارتش سیستم خودکار احضار نیروهای ذخیره را برای کسب اطمینان از بهبود آمادگی بکار انداخت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله