نیروی دفاعی اسرائیل از اولین واحد پدافند از نوع خود که خلبانان، راننده های تانک، و غیره را یکجا گرد می آورد رونمایی کرد
جستجو

نیروی دفاعی اسرائیل از اولین واحد پدافند از نوع خود که خلبانان، راننده های تانک، و غیره را یکجا گرد می آورد رونمایی کرد

نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه نوع دیگری از واحد پدافند ایجاد کردند که پیاده نظام، تانک، و مهندسی پاتک و نیروی هوایی را به عنوان میدانی برای آزمون تکنیکها و تاکتیکهای تازه جنگی در یک واحد گرد می آورد.

تصویر: پیاده نظام آماده به شلیک در مقابل تانک حین تمرینات در جنوب اسرائیل، ۱۴ اوت ۲۰۱۷. 
(Cpl. Eden Briand/Israel Defense Forces/Flickr)
تصویر: پیاده نظام آماده به شلیک در مقابل تانک حین تمرینات در جنوب اسرائیل، ۱۴ اوت ۲۰۱۷. (Cpl. Eden Briand/Israel Defense Forces/Flickr)

ارتش گفت این واحد، که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، بر «ردیابی، حمله، و انهدام دشمن» تمرکز دارد و همچنین تکنیکها و تاکتیکهای پدافندی تازه را امتحان میکند.

نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه نوع دیگری از واحد پدافند ایجاد کردند که پیاده نظام، تانک، و مهندسی پاتک و نیروی هوایی را به عنوان میدانی برای آزمون تکنیکها و تاکتیکهای تازه جنگی در یک واحد گرد می آورد.

ارتش گفت ظاهرا این واحد اولین نمونه از نوع خود در سراسر جهان است.

ارتش گفت سربازانی که قرار است در این واحد خدمت کنند، هم-اکنون دارند به این پایگاه تازه، که محل آن مشخص نشده، وارد میشوند و به زودی روند تشکیل گروهها آغاز میشود. هنوز مشخص نیست آمادگی عملیاتی کامل این واحد تازه چه زمانی خواهد بود.

ارتش گفت «اعضای این واحد قرار است برای عملیات در تمامی جبهه های جنگی آموزش ببینند، و ویژگی اصلی آن دارا بودن سطح بالای سازواری جسمانی، قابلیت ردیابی، هجوم، انهدام دشمن در هر ناحیه و در تمام سطوح است».

ایجاد این واحد چند-وجهی، بخشی از طرح چند-ساله تنوفا از «آویو کوخاوی»، رئیس ستاد نیروی دفاعی برای ارتشی مهلک تر، کارآتر، و آماده تر در مواجهه با انواع خطرهایی است که انتظار میرود با توجه به وضعیت کنونی با آن روبرو شود.

این واحد مجزای جدید هنوز نامی رسمی بر آن نهاده نشده و سربازانش هنوز رَستهٔ مشخصی ندارند اما در حال حاضر به آن «واحد چند-وجهی» گفته میشود. ابعادش در حد یک گردان است، یعنی شامل چندصد سرباز میشود.

فرماندهی این واحد را یک سرهنگ دوم به عهده خواهد داشت که تنها با حرف اول نام عبری اش، آیین، معرفی میشود. واحد مزبور تحت شاخه ۹۸ نیروی دفاعی از لشکر مرکزی، که شامل گردان کماندوی ارتش نیز میشود، قرار خواهد داشت.


تصویر: آویو کوخاوی حین بازدید از تمرینات نیروهای ویژه دسامبر ۲۰۱۹ در قبرس. (Israel Defense Forces)

ارتش گفت این واحد، یک برنامه آزمایشی یا تجربی نیست. با این وجود، قرار است به عنوان میدانی برای آزمون تکنیک و تاکتیکهایی باشد که در یک واحد تازه-تاسیس دیگر که با مخفف «شیلوا»، سرحرف عبارت «متدهای جنگی و مدرنینه» شناخته میشود، طراحی خواهد شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-unveils-first-of-its-kind-unit-unifying-pilots-tank-drivers-and-more/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله