اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

نیروهای دفاعی ۴۰ سایت حزب الله را زد؛ گالانت گفت فرماندهی گروه در جنوب لبنان از هم پاشید

تصویر: نیروهای دفاعی در ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ در آیت الشب، جنوب لبنان. (Israel Defense Forces)
تصویر: نیروهای دفاعی در ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ در آیت الشب، جنوب لبنان. (Israel Defense Forces)

در گیرودار حمله-های پی در پی، از جمله شلیک موشک به آویویم، جتهای جنگنده، و پیاده-نظام انبارهای تسلیحاتی، و داراییهای گروه در آیت الشب را هدف گرفتند.

یوآو گالانت وزیر دفاع روز چهارشنبه مدعی شد در موج بزرگ حمله-های هوایی نیروهای دفاعی به دهها سایت متعلق به گروه تروریستی، ارتش نیمی از فرماندهان حزب الله در جنوب لبنان را کشته است.

گالانت پس از جلسهٔ ارزیابی بهمراه سرلشگر اوری گوردین و دیگر افسران عالیرتبه در مقر لشگر شمال در سفد، گفت «نیمی از فرماندهان حزب الله در جنوب لبنان از میان برداشته شدند… نیم دیگر مخفی شده و جنوب لبنان را به عملیات نیروهای دفاعی واگذاشتند.»

گالانت گفت هدف اصلی اسرائيل در شمال بازگرداندن. دهها هزار اسرائیلی است که بر اثر حمله-های روزانهٔ حزب الله به خانه-های خود آواره شده-اند.

گالانت گفت «برای استقرار این امر شماری گزینه در دست داریم، و دور آتی در این خصوص تعیین-کننده خواهد بود.»

حین بازدید وزیر دفاع از لشگر شمال، نیروهای دفاعی گفت در عرض چند دقیقه حدود ۴۰ هدف حزب الله در شهر آیت الشب با جتهای جنگنده و آتش توپخانه بمباران شدند.

موج حمله ساعتی پس از شلیک موشکهای ضد-تانک گروه تروریستی به همزیگاهی در شمال اسرائیل انجام شد.


تصویر: یواو گالانت وزیر دفاع در جلسهٔ ارزیابی بهمراه سرلشگر اوری گوردین فرمانده لشگر شمال در سفد و دیگر افسران عالیرتبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۴. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

ارتش گفت این هدفها شامل انبارهای تسلیحاتی و دیگر داراییهای متعلق به حزب الله بود و مدعی شد گروه از آیت الشب برای امور «تروریستی» استفاده می-کرد و دهها سایت خود را در این ناحیه مستقرکرده بود.

نیروهای دفاعی در بیانیه-ای گفت حمله-های فوق «بخشی از تلاش به انهدام زیرساختهای سازمان در ناحیهٔ مرزی بود» و پاسخ به حملهٔ مشخصی نیست.

پیشاپیش این حمله-ها ارتش با صدور بیانیه-ای غیرمعمول اعلام کرد حمله به هدفهای حزب الله در جنوب لبنان را آغاز کرده است. ارتش در بحبوحهٔ جنگ کنونی معمولا حمله-هایی که در لبنان می-کرد را پس از پایان اعلام می-کرد. اعلام خبر اینبار به این معنا است که حمله-ها در ابعادی بسیار بزرگتر از معمول بوده-اند.

ساعاتی پیش از موج حمله-های هوایی، حزب الله چندین موشک هدایت-شدهٔ ضد-تانک به همزیگاه آویویم در شمال شلیک که به دو خانه خورده و ایجاد حریق کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-hits-40-hezbollah-sites-gallant-says-groups-south-lebanon-command-decimated/

اطلاعات بیشتر در مورد