اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

نیروهای دفاعی گفت ۱۲۰۰۰ رزمندهٔ حماس در جنگ غزه کشته شدند، دو-برابر شمار ادعایی گروه تروریستی

تصویر: سربازان نیروهای دفاعی در نوار غزه در عکسی که نیروهای هوایی روز ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ انتشار داد. 
(IDF Spokesperson)
تصویر: سربازان نیروهای دفاعی در نوار غزه در عکسی که نیروهای هوایی روز ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ انتشار داد. (IDF Spokesperson)

ارتش اعلام کرد نیروی هوایی از ۷ اکتبر بیش از ۳۱۰۰۰ حملهٔ هوایی کرده، شامل بیش از ۱۰۰۰ حمله در لبنان و دهها در کرانهٔ غربی.

روز دوشنبه، پس از آن که یک مقام رسمی گروه تروریستی که مقیم قطر است مدعی شد نیمی از این شمار، یعنی حدود ۶ هزار رزمنده در جنگی که چهار ماه است بطول انجامیده جان خود را از دست داده-اند، نیروهای دفاعی اسرائيل گفت از ۷ اکتبر به اینسو که جنگ آغاز شد، سربازان حدود ۱۲۰۰۰ تن از شمار تخمینی ۳۰ هزار رزمندهٔ حماس در نوار غزه را کشته-اند.

همچنین گمان می-رود هزاران عامل حماس به شدت مجروح شده و قادر به جنگ نیستند.

شماری که ارتش اسرائیل روز دوشنبه انتشار داد، همچنین نشان می-دهد هوانوردهای اسرائيل از ۷ اکتبر به اینسو بیش از ۳۱ هزار حملهٔ هوایی کرده-اند، از جمله بیش از ۱۰۰۰ بار در لبنان و دهها بار در کرانهٔ باختری.

سخنان مقام بینام حماس که اوایل روز دوشنبه اظهار شد، از موارد نادری است که گروه تروریستی به شمار چشمگیر کشته-های گروه در نبرد غزه اذعان کرده و ظاهرا اولین باری است که در آمار کشته-شدگان جنگ، میان رزمنده-ها و غیرنظامیان تمایز قائل می-شود.

این مقام همچنین هشدار داد که گروه تروریستی [از لحاظ شمار رزمنده] منابعی دارد که اسرائیل را همچنان در جنگ نگاه دارد و برای نبرد طولانی در رفح و غزه آماده است.

جنگ کنونی با کشتاری که حماس در ۷ اکتبر براه انداخت آغاز شد. در آنروز ۳۰۰۰ تروریست از مرز غزه از زمین و هوا و دریا به خاک اسرائیل سرازیر شدند، و با جنایات هوناک و تجاوز جنسی، حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن اکثرا غیرنظامی را گروگان بردند.


تصویر: در عکسی از ۷ اکتبر، زمانیکه تروریستهای غزه به کشتار صدها تن دست زدند، یک تروریست مسلح حماس مردی را در فستیوال موسیقی سوپرنوآ، نزدیک کیبوتص رئیم در صحرای نگب، جنوب اسرائیل، هل می-دهد و با خود می-برد..(South First Responders/AFP)

اسرائیل سپس سوگند به نابودی حماس و بازگرداندن گروگانها خورد، و کارزار هوایی و عملیات زمینی آغاز کرد و می-گوید تمام نواحی غزه که حماس آنجا عملیات می-کند را هدف می-گیرد، و در عین حال می-کوشد تلفات غیرنظامی را در حد اقل نگاه دارد.

وزارت سلامت غزه که در تحت کنترل حماس است، روز دوشنبه گفت از شروع جنگ، بیش از ۲۹ هزار نفر در نوار کشته شدند. با اینحال امکان راستی-آزمایی مستقل این رقم نیست و گمان می-رود شامل هر دو دسته، غیرنظامیان، و رزمنده-های حماس که در غزه کشته شده-اند، همچنین آنها که بر اثر خطای راکت خود گروههای تروریستی جان باختند، باشد. نیروهای دفاعی می-گوید علاوه بر ۱۲۰۰۰ رزمنده که از ۷ اکتبر در غزه کشته، حدود ۱۰۰۰ تروریست حماس را در روز ۷ اکتبر در داخل اسرائيل کشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-says-12000-hamas-fighters-killed-in-gaza-war-double-the-terror-groups-claim/

اطلاعات بیشتر در مورد