اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو

نیروهای دفاعی گفت مهاجم فلسطینی در نزدیکی حبرون کشته شد؛ مرد اسرائیلی با انفجار ابزار منفجره مجروح شد

تصویر: نیروهای امنیتی اسرائيل در محل گزارش حمله، تقاطع بیت عینون، شرق حبرون در کرانهٔ باختری، ۲۱ آوریل ۲۰۲۴. (Hazem Bader/AFPTV/AFP)
تصویر: نیروهای امنیتی اسرائيل در محل گزارش حمله، تقاطع بیت عینون، شرق حبرون در کرانهٔ باختری، ۲۱ آوریل ۲۰۲۴. (Hazem Bader/AFPTV/AFP)

نیروهای اسرائيل در این اولین حادثه که در تقاطع بیت عینون رخ داد مجروح نشدند؛‌ مردی که مجروح شد کوشیده بود پرچم فلسطینی که روی زمین نصب شده بود را با لگد بیندازد.

روز یکشنبه ارتش ارتش گفت سربازان نیروهای دفاعی دو مهاجم فلسطینی در نزدیکی شهر حبرون در کرانهٔ باختری که تیراندازی کرده و نیز کوشیدند به سربازان چاقو بزنند را به ضرب گلوله کشتند.

در جایی دیگر از کرانهٔ باختری یک مرد اسرائیل در اثر انفجار بمبی متصل به پرچم فلسطینی که در مزرعه-ای کار گذاشته بودند، آسیب سطحی دید.

در حادثهٔ‌ اول، حدود ساعت ۷ بامداد دو مرد به تقاطع بیت عینون نزدیک شدند و کوشید به سربازان حمله کنند. طبق اظهار ارتش، یکی از آنان چاقویی بیرون کشید و کوشید به آنان ضربه بزند، و دومی با تفنگ تیراندازی کرد.

نیروهای دفاعی گفت سربازان نیز متقابلا به روی هر دو مهاجم آتش گشودند و آنها را «معدوم» کردند. در این حادثه هیچ سربازی زخمی نشد.

طبق اظهار پزشکان، هر دو مرد فلسطینی کشته شدند. هیچیک از ایندو هنوز شناسایی نشده-اند.

در فیلمی که از فاصلهٔ نزدیک به حمله به صورت آنلاین منتشر شد، صدای یک تک-گلوله شنیده می-شود، و پس از وقفه-ای کوتاه، صدای چندین شلیک به گوش می-رسد.

در عکس دیگری که آنلاین منتشر شد، مردی دیده می-شود که نزدیک چهارراه در پیاده-رو به زمین افتاده و یک سرباز لولهٔ تفنگ را به سمت او گرفته است.

طبق اظهار ارتش، صبح یکشنبه، اندکی پس از این حادثه، یک نیروی ذخیرهٔ نیروهای دفاعی نیز در ساعت خارج از خدمت در اثر انفجار یک بمب دست-سازی در نزدیکی شهرک مهاجرنشین کوحاو هاشاهار دچار جراحات سطحی شد.
مرد مذکور کوشیده بود پرچم فلسطینی که در حاشیهٔ جادهٔ ۴۵۸ به زمین فرو کرده بودند را بیرون بکشد که [بمب متصل آن] منفجر شد.

فیلمی دلخراشی که توسط سرنشین یک اتوموبیل از حادثه ضبط شد، مردی را نشان می-دهد که به سمت پرچمی با میلهٔ پرچم که در زمین فرو شده می-رود. پایش را بلند می-کند که پرچم را با لگد به زمین بیندازد، و بمب زیر پای او منفجر می-شود.

این مرد که به نام لیوی، ۲۸ ساله، و اهل اسرائیل شناسایی شد. طبق اظهار خدمات آمبولانس مگان دیوید آدوم، وی دچار جراحات سطحی شده، و در محل مداوا شد. اندکی بعد نیز به بیمارستان شعار زدیک اورشلیم منتقل شد.

لیوی به وبسایت خبری وای-نت گفت «بمب خطرناکی بود، اما خوشبختانه به آن لگد زدم و انفجار به من نخورد، آنطرف‌تر خورد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/palestinian-assailants-killed-near-hebron-idf-says-israeli-man-injured-by-explosive/

اطلاعات بیشتر در مورد