اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

نیروهای دفاعی گفت به پایان عملیات زمینی در شمال غزه نزدیک شده و اکنون در نواحی جدید می-جنگد

تصویر:  در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در مرکز نوار غزه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، دود به آسمان برخاسته است.
(Mahmud HAMS / AFP)
تصویر: در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در مرکز نوار غزه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، دود به آسمان برخاسته است. (Mahmud HAMS / AFP)

سخنگو گفت عملیات ارتش اکنون در محله-های دراج و طوفهٔ شهر غزه، که هنوز یکی از گردانهای حماس آنجا فعال است، رخ می-دهد؛ یک ژنرال عالیرتبه گفت سربازان ارتش اسرائیل در جنوب غزه در حال پیشروی-اند.

دریابان دانیل هگاری غروب چهارشنبه گفت ارتش اکنون در محله-های دراج و طوفه، که یکی از آخرین گردانهای حماس در شمال غزه هنوز آنجا فعال است، به نبرد مشغول است، به این معنی که ارتش دارد به پایان عملیات زمینی در بخش شمالی نوار نزدیک می-شود.

دو ماه پس از آغاز عملیات زمینی نیروهای دفاعی علیه حماس، که تمرکز آن ابتدا بر شمال غزه بود، دریابان هگاری در کنفرانس مطبوعاتی گفت «ما اکنون به نبرد در دراج-طوفه رسیده-ایم. دراج-طوفه در مجاورت شجعیه است و عملیات ما در محله-های جبلیه، بیت حنون، شجعیه، و دراج-طوفه را کامل می-کند.»

نیروهای دفاعی گفته است حین از میان برداشتن گردانهای حماس در مسیر نبرد، کنترل عملیاتی بیت حنون، جبلیه، و چندین ناحیهٔ دیگر در شمال غزه را در دست دارد. نیروهای دفاعی همچنین اشاره کرده است که به تکمیل عملیات شجعیه، که برخی از شدیدترین نبردهای جنگ آنجا رخ داد، تنها چند روز دیگر مانده است.

نیروهای دفاعی اسرائیل صبح پنجشنبه گفت روز گذشته به حدود ۲۳۰ هدف حماس در نوار غزه حملهٔ هوایی کرده، و علیرغم آنکه پیش از این گفته بود عملیات شمال غزه در حال پایان است، نبرد سنگینی در این ناحیه جریان دارد.

ارتش گفت سربازان تیپ ۵۵۱ ارتش اسرائیل یک مدرسه در محلهٔ جبلیهٔ شهر غزه که غیرنظامیان آنجا پناه گرفته بودند را تخلیه کردند. سربازان در این مدرسه شماری تسلیحات متعلق به عاملان حماس که داخل مدرسه بودند، یافتند.

نیروهای دفاعی گفت تسپ ۱۴ نیروهای دفاعی در اردوگاه شطی، شمال ساحل غزه، گروهی از عاملان حماس را تشخیص داد، و گفت به آن نقطه حملهٔ هوایی شود.


تصویر: در عکسی که ارتش اسرائیل در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد، سربازان اسرائیل در نوار غزه حین عملیات مشاهده می-شوند. (Israel Defense Forces)

چند هفته پیش از حملهٔ هوایی به شطی، نیروهای دفاعی گفته بود کنترل ناحیه را در دست گرفته، و این به آن معناست که ارتش همچنان با واحدهای کوچکتر حماس در حال جنگ است.

گمان می-رود پس از حملهٔ اولیه، نیروهای دفاعی تا مدتی طولانی در شمال غزه باقی بماند و به از میان بردن زیرساختهای حماس، از جمله تونلهای گروه تروریستی و انبارهای اسلحهٔ آن ادامه دهد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-says-its-nearing-end-of-ground-offensive-in-north-gaza-is-fighting-in-new-areas/

اطلاعات بیشتر در مورد