اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

نیروهای دفاعی سربازان نیروی زمینی را از جنوب غزه بیرون کشید، تنها یک تیپ در کل ناحیهٔ محصور بجا گذاشت

تصویر:‌ در عکسی که ۶ آوریل برای انتشار ارائه شد، سربازان تیپ گیواتی حین عملیات در محلهٔ الامل خان یونس دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)
تصویر:‌ در عکسی که ۶ آوریل برای انتشار ارائه شد، سربازان تیپ گیواتی حین عملیات در محلهٔ الامل خان یونس دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)

ارتش یورش هدفمند با اطلاعات محرمانهٔ جدید را راه مؤثرتری برای نبرد با حماس بشمار می-آورد؛‌ از آنجایی که در هر صورت، عملیات رفح مستلزم احضار نیروی تازه-نفس به خدمت است، برنامهٔ رفح تغییری نکرده است.

نیروهای دفاعی اسرائيل صبح یکشنبه تمامی نیروی زمینی فعال خود در نوار غزه را از ناحیه بیرون کشید و تنها یک تیپ را برای تأمین کوریدور فاصل در محصورهٔ فلسطینیان بجا گذاشت.

نیروهای دفاعی گفت سربازان لشگر ۹۸ پس از چهار ماه متوالی نبرد در ناحیهٔ خان یونس از محل خارج شدند.

تنها یک تیپ، تیپ نحال، در نوار غزه باقی مانده است. تیپ نحال مأموریت تضمین کوریدور معروف نتزاریم را بعهده دارد که از ناحیهٔ بئری در جنوب اسرائیل تا ساحل نوار کشیده شده است.

این کوریدور به نیروهای دفاعی امکان می-دهد در شمال و مرکز غزه به یورش دست بزند و از بازگشت فلسطینیان به بخش شمالی نوار جلوگیری کند. این کوریدور همچنین به سازمانهای امداد بشردوستانه امکان می-دهد کمکها را مستقیما به شمال غزه منتقل کنند.

ساعاتی پس از عقب-نشین، پنج راکت از ناحیهٔ خان یونس به همزیگاههای نزدیک مرز غزه شلیک شد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین برخی راکتها را دفع کرد.


تصویر: چشم-انداز سمت اسرائیل مرز، ۷ آوریل ۲۰۲۴، خط دودی که در پی شلیک چند راکت از نوار غزه به اسرائیل در آسمان کشیده شده را نشان می-دهد. (Chaim Goldberg/Flash90)

ظاهرا عقب-نشینی یکشنبه مشابه حرکتی است که سال گذشته در پی تهاجم اولیهٔ زمینی نیروهای دفاعی به شمال نوار غزه انجام شد. نیروهای دفاعی پس از چند ماه که از تهاجم بزرگ گذشت، شمال غزه را ترک کرد تا برای عملیات کوچکتر و محلی بازگردد.

نیروهای دفاعی گمان دارد یورش بر اساس اطلاعات محرمانهٔ جدید، مانند عملیات اخیر در بیمارستان شفای شهر غزه و دیگر عملیات مشابه در شمال نوار، راه مؤثرتری برای اقدام علیه حماس است.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، عملیات تهاجمی در خان یونس به هدف خود رسید، تیپهای محلی حماس از میان برداشته شدند، هزاران فرد مسلح کشته شدند، و حدود ۳۰ کیلومتر تونل منهدم شد.

لشگر ۹۸ همچنین پس از دورهٔ طولانی نبرد، نیاز به زمانی برای استراحت و تجدید قوا داشت.


تصویر: در عکسی که در ۷ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شد، سربازان تیپ کماندو حین عملیات در محلهٔ الامل خان یونس دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)

اطلاعات بیشتر در مورد