اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

نیروهای دفاعی: سربازان در بنایی در غزه که برای پناه گرفتن غیرنظامیان بکار می-رفت، کمربندهای انتحاری در اندازه‌های بچگانه کشف کردند

تصویر: یک سرباز نیروهای دفاعی اشیائی را نشان می-دهد که به گفتهٔ ارتش جلیقهٔ انفجاری است و می-توان بر تن کودکان پوشاند. این اشیاء در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳ در شمال شهر غزه کشف شد. (Israel Defense Forces)
تصویر: یک سرباز نیروهای دفاعی اشیائی را نشان می-دهد که به گفتهٔ ارتش جلیقهٔ انفجاری است و می-توان بر تن کودکان پوشاند. این اشیاء در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳ در شمال شهر غزه کشف شد. (Israel Defense Forces)

ارتش می-گوید این ساختمان در نزدیکی مدرسه، مسجد و درمانگاه واقع شده است؛ سربازان همچنین داخل مدرسه-ای در محلهٔ شیخ رضوان شهر غزه انباری از اسلحه کشف کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل روز یکشنبه گفت سربازانی که در نوار غزه به عملیات مشغول-اند، مقادیر زیادی اسلحهٔ مورد استفادهٔ حماس را در بنایی در شمال ناحیهٔ محصور کشف کردند که غیرنظامیان برای پناه-گرفتن استفاده می-کردند، و شامل «کمربندهای انفجاری قابل استفادهٔ کودکان»، دهها خمپاره، صدها نارنجک، و اسناد اطلاعاتی است.

سربازان تیپ ۲۶۱ دانشکدهٔ افسرد بهاد ۱ زمان جنگ، این اشیاء را حین تجسس در بنای مزبور که در نزدیکی یک مدرسه، مسجد، و درمانگاه واقع است، کشف کردند.

نیروهای دفاعی، ساعاتی بعدازآن در روز یکشنبه گفت تیپ زرهی ۴۰۱ و یگان کماندویی شاییتت۱۳ نیروی دریایی با افراد مسلح حماس جنگید و انباری از اسلحه در مدرسه-ای در محلهٔ شیخ رضوان که برای پناه گرفتن غیرنظامیان بکار می-رفت، کشف کرد.

نیروهای دفاعی گفت سربازان پس از دریافت اطلاعات محرمانه دربارهٔ عاملان حماس در ناحیه، به مدرسه یورش بردند، شماری زیادی از ایشان را طی عملیات کشتند، و دهها تن دیگر تسلیم شدند.

یک معاون فرمانده گروهان شایتت ۱۳ در ویدئویی که شماری مسلسل، نارنجک، و دیگر ابزار انفجاری که در مدرسه کشف شد را نشان می-داد گفت «پس از تخلیهٔ جمعیت [غیرنظامیان]، تسسلیحات زیادی در ساختمان یافتیم که میان اموال غیرنظامیان مخفی بود.ة

نیروهای دفاعی گفت دهها تن از رزمنده-های حماس که تسلیم گردیده، و توسط افسران ادارهٔ اطلاعات یگان ۵۰۴ در محل بازجویی شدند، برای بازجویی بیشتر به اسرائیل منتقل شدند.


تصویر: تسلیحات متعلق به حماس که سربازان نیروهای دفاعی در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، در مدرسه-ای در محلهٔ شیخ رضوان شهر غزه کشف کردند. (Israel Defense Forces)

نیروهای دفاعی همچنین گفت سربازان تیپ یفتاح اندکی پیش از آن در شمال غزه چندین عامل حماس را شناسایی کردند که از ساختمانی که حماس برای دیدبانی استفاده می-کرد خارج می-شدند، و درخواست حملهٔ هوایی کرد.

نیروهای دفاعی گفت همزمان، تیپ زرهی ۴۶۰ که در جبلیه، شمال غزه، به عملیات مشغول بود، حملهٔ توپخانه و هوایی به سمت هفت عامل حماس و چهار پست دیدبانی در ناحیه هدایت کرد.

نیروهای دفاعی سربازان تیپ کفیر در خان یونس، جنوب غزه، که گمان می-رود بخشی از رهبری حماس مخفی شده باشد، به چند مقر حماس یورش بردند، مقادیری اسلحه، شامل دهها نارنجک و ابزار انفجاری کشف کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-troops-find-kid-sized-explosive-belts-in-gaza-building-used-to-shelter-civilians/

اطلاعات بیشتر در مورد