اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

نیروهای دفاعی به سایتهای حزب الله در قلب لبنان حمله برد؛ ۱۰۰ راکت به شمال شلیک شد

گزارش حاکی است در حملهٔ هوایی به سنگر گروه تروریستی در بعلبک پس از وقوع حملهٔ پهبادی، یک تن کشته شد؛ حملهٔ فوق، یکی از بزرگترین رگبارهای تا کنون گروه تروریستی، آسیب جانی در پی نداشت.

نیروهای دفاعی اسرائیل دوشنبه-شب و بامداد سه-شنبه در موج تهاجم هوایی به نواحی قلب لبنان حمله کرد و گفت یک جت جنگنده چندین سایت متعلق به گروه تروریستی حزب الله را زد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی صبح سه-شنبه، ساعاتی پس از اولین موج حملهٔ هوایی در شمال شرقی بعلبک، لبنان، رگباری از حدود ۷۰ راکت از حزب الله لبنان به بلندیهای جولان شلیک شد.

این یکی از بزرگترین رگبارها بود که گروه تروریستی در طول جنگ فعلی شلیک کرده است.

نیروهای دفاعی گفت اندک زمانی پس از آن، ۳۰ راکت دیگر به به بلندیهای جولان شلیک شد.

حزب الله مسؤولیت رگبارها را به عهده گرفت و گفت دو پایگاه نظامی اسرائیل در بلندیهای جولان را با بیش از ۱۰۰ راکت کاتیوشا هدف گرفته است.

گروه تروریستی گفت رگبار راکت در پاسخ به حمله-های اخیر اسرائیل، از جمله حملهٔ دوشنبه-شب در بعلبک، شمال شرقی لبنان است که یک غیرنظامی، بنا به گزارش، در آن کشته شد.

گزارشی از آسیب مالی یا جانی در اثر اصابت راکتهای حزب الله در دست نیست. در فیلم دیده می-شود که سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین پرتابه-ها را دفع می-کند. در چندین همزیگاه اسرائیل در بلندیهای جولان و باریکهٔ جلیله آژیرها به صدا درآمدند.

ارتش گفت در دومین رگبار راکتهای در زمین باز سقوط کردند، و در نتیجه آژیرها به صدا در نیامدند.

نیروهای دفاعی گفت جتهای جنگنده، پس از رگبار ۱۰۰ راکت، سه پرتابگر راکت در جنوب لبنان که در این حمله بکار گرفته شده بود را بمباران کرد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، هدف حمله-های هوایی دوشنبه-شب در ناحیهٔ شمال شرقی بعلبک لبنان، تأسیسات متعلق به «واحد هوایی» حزب الله بود.

بعلبک، ناحیه-ای که در گذشته سنگر حزب الله به شمار می-رفت، حدود ۱۰۰ کیلومتر (۶۰ مایل) از مرز اسرائیل فاصله دارد.

نیروهای دفاعی گفت این حمله-ها در پاسخ به پرتاب پهبادهای انفجاری اخیر به سمت بلندیهای جولان بود.
گزارشی از آسیب جانی یا مالی در حملات هوانوردهای بی-سرنشین انفجاری اخیر که آخرین آن صبح دوشنبه انجام شد، در دست نیست.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-strikes-hezbollah-air-unit-sites-deep-in-lebanon-after-drone-attacks/

اطلاعات بیشتر در مورد