اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل ۵ فرمانده حماس را کشتند؛ گالانت: اسرائیل پیروز خواهد شد؛ ۷۵ سال آینده به این پیروزی متکی است

تصویر: مردم در ویرانه-های ساختمانی که در حمله-های هوایی اسرائیل در جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، گروه تروریستی فلسطینی در خان یونس، جنوب نوار غزه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ ویران شد، به دنبال بازمانده-ها و جسد قربانیان می-گردند. (Mahmud Hams/AFP)
تصویر: مردم در ویرانه-های ساختمانی که در حمله-های هوایی اسرائیل در جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، گروه تروریستی فلسطینی در خان یونس، جنوب نوار غزه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ ویران شد، به دنبال بازمانده-ها و جسد قربانیان می-گردند. (Mahmud Hams/AFP)

وزیر دفاع تکرار کرد حملهٔ زمینی قریب الوقوع است، گفت نیروهای آماده-اند؛ راکت-ها مرکز را هدف گرفته-اند، یک راکت به خانه-ای در پتح تیکوا اصابت کرد؛ اسرائیل گزارش سوخت-در-ازای-اسرا را تکذیب کرد.

روز پنجشنبه نیروهای دفاعی اسرائيل گفت در حملهٔ هوایی اسرائيل در نوار غزه که هنگام روز انجام شد، پنج فرمانده ارشد گروه تروریستی حماس کشته شدند. یوآو گالانت وزیر دفاع بار دیگر گفت عملیات زمینی قریب الوقوع است و قول پیروزی در جنگ را داد و تصریح کرد که ۷۵ سال آیندهٔ کشور عمدتاُ متکی به این پیروزی است.

ارتش همچنین گزارش-هایی که نوشتند اسرائیل تصمیم دارد در ازای آزادی بسیاری از گروگان-هایی که در نوار غزه اسیر حماس هستند، اجازهٔ ورود سوخت به ناحیهٔ محصور فلسطینیان بدهد را تکذیب کرد.

در هفته-های اخیر، به دنبال تهاجم ۷ اکتبر در جنوب اسرائیل، نیروهای دفاعی آمادهٔ حمله-ای تمام-عیار برای ریشه-کن کردن گروه تروریستی حاکم بر غزه شده است. ارتش در ابعادی بی-سابقه نوار غزه را بمباران کرده است تا تمامی تهدیدهای بالقوه علیه نیروی زمینی، تا هنگامی که حکم حمله صادر شود از میان برداشته شده باشد.

ارتش گفت در حملهٔ هوایی روز پنجشنبه، شادی بارود معاون ادارهٔ اطلاعات حماس کشته شد. نیروهای دفاعی بارود را بهمراه یحیی سینوار، رهبر حماس درغزه را متهم به برنامه-ریزی قتل عام ۷ اکتبر کرد. بارود پیش از این در مقام فرمانده گردان در ناحیهٔ خان یونس خدمت می-کرد و نقش-هایی دیگر نیز در ادارهٔ اطلاعات گروه تروریستی به عهده داشت، و «مسؤول برنامه-ریزی چندین حملهٔ تروریستی علیه غیرنظامیان اسرائیل به عهدهٔ او بود.»

طبق اظهار ارتش، در حملهٔ هوایی دیگری حسن العبدالله، رئیس آرایهٔ راکتی حماس در شمال خان یونس کشته شد. ارتش گفت در کل روز، جت-های جنگی حمله کرده و چندین عضو دیگر حماس را نیز کشته و چندین سایت متعلق به گروه تروریستی را منهدم کردند.

ارتش همچنین گفت غروب همان روز نیز سه فرمانده ارشد گردان «باراج توفا»ی حماس را کشته است: رفعت عباس، فرمانده گردان؛ ابراهیم جدبا، معاون فرمانده؛ طارق معروف، فرمانده پشتیبانی رزمی. طبق اظهار نیروهای دفاعی، گردان داراج توفاه جزو تیپ شهر غزه حماس است که «مهم-ترین تیپ سازمان تروریستی حماس» محسوب می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-kills-5-hamas-commanders-gallant-israel-will-win-next-75-years-depend-on-it/

اطلاعات بیشتر در مورد