اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت موجی از بمباران «شدید» درغزه براه انداخته است

تصویر: در پی حمله-های هوایی اسرائیل در شرق شهر رفاح در جنوب نوار غزه، نزدیک مرز، دود بهوا خاسته است.
 (Atia Mohammed/Flash90
تصویر: در پی حمله-های هوایی اسرائیل در شرق شهر رفاح در جنوب نوار غزه، نزدیک مرز، دود بهوا خاسته است. (Atia Mohammed/Flash90

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت دهها جت جنگنده موجی از حمله-های هوایی «شدید» در نوار غزه براه انداخته-اند.

ارتش در بیانیه-ای گفت «نیروهای دفاعی به هدف-هایی در نزدیکی حصار در بیت حانون که برای حمله به کشور اسرائیل در اختیار گروه تروریستی حماس است، حملهٔ هوایی کرد.

همزمان، خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل در مقر فرماندهی جنوب در بئر شبا، با افسران ارشد مشغول ارزیابی موقعیت است.

اطلاعات بیشتر در مورد