اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در حالیکه مردم غیرنظامی به دنبال جای امن می-دوند، حماس از محدوده-های امن غزه راکت شلیک می-کند

تصویر: فلسطینیان بیخانمان که از خان یونس گریختند، در امتداد جنوبی رفاح نزدیک مرز نوار غزه با مصر چادر زده-اند، ۶ دسامبر ۲۰۲۳. (MAHMOUD HAMS / AFP)
تصویر: فلسطینیان بیخانمان که از خان یونس گریختند، در امتداد جنوبی رفاح نزدیک مرز نوار غزه با مصر چادر زده-اند، ۶ دسامبر ۲۰۲۳. (MAHMOUD HAMS / AFP)

ارتش گفت گروه تروریستی پرتابه-ها را از کنار خیمه-های مسکونی غیرنظامیان پرتاب کرد؛ سربازان به داخل خان یونس و جبلیه بیشتر پیشروی کردند؛ ۵ سرباز کشته شدند، شمار تلفات عملیات زمینی به ۸۹ رسید.

روز پنجشنبه، همچنانکه سربازان در میانهٔ نبرد سنگین، در سنگرهای اصلی حماس در شمال و جنوب پیشروی می-کنند، ارتش اسرائیل مدعی شد راکت-هایی که روز چهارشنبه به شلیک اسرائیل شد، از محدوده-های امن بشردوستانه که به پناهنگاه ایمن غیرنظامیان ایجاد شده، شلیک شدند.

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل، دو مورد جداگانهٔ حملهٔ راکتی بعدازظهر چهارشنبه، از جمله رگبار بزرگی به هدف کلانشهر بئرشبا در نگف، از مجاورت نواحی-ای امنی شلیک شده که قرار بوده درگیر تخاصم نباشد، و جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است.

نیروهای دفاعی در بیانیه-ای گفت «ساعت ۳:۵۹ دقیقه بعدازظهر، تروریستهای حماس ۱۲ راکت به سمت نواحی غیرنظامی شهر بئرشبا در جنوب اسرائیل شلیک کردند. این راکتها از نزدیکی خیمه-های غیرنظامیان تخلیه-شدهٔ غزه در رفاح، جنوب غزه، و از مجاورت تأسیسات سازمان ملل پرتاب شدند.»

در بیانیه گفته شد یک راکت نیز سه ساعت پیش از آن، «از داخل محدودهٔ امن بشردوستانه پرتاب شد. این راکت خطا رفت و جان بسیاری از غیرنظامیان غزه را به خطر انداخت.»

نواحی تخلیه-شده، مناطقی هستند که نیروهای دفاعی اسرائیل در داخل نوار غزه به عنوان محدوده-های امن برای مردم غیرنظامی تعیین کرده است.

اسرائیل از مدتها پیش گروه تروریستی مستقر در غزه را متهم کرده است که از فلسطینیان ساکن نوار به عنوان سپر انسانی استفاده می-کند، از داخل بناها، شامل مدارس، و بیمارستانها که ظاهراً می-بایست نواحی محافظت-شده باشند، عملیات می-کند.

گرچه بسیاری از راکتهایی که به بئرشبا پرتاب شد، دفع شد، اما یکی به داخل یک پارکینگ در محدودهٔ صنعتی شهر اصابت کرد و به اتوموبیل-های دوروبر آسیب رساند.

رگبار راکت به سمت شهرهای شمالی اسرائيل در روز پنجشنبه هم ادامه یافت اما گزارشی از آسیب جانی و مالی داده نشد.

همزمان، نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان همچنان به پیشروی در خان یونس، جنوب غزه و اردوگاه جبلیه در شمال نوار ادامه می-دهند، و نیروی هوایی دهها هدف حماس را بمباران کرده است.

نیروهای دفاعی گفت در یک مورد، دو عامل حماس از یک تونل بیرون پریدند و به سمت نیروها آتش گشودند. سربازان در پاسخ شلیک کرده و آن دو رو کشتند و دهانهٔ تونل را منهدم کردند. ارتش فیلمی از این واقعه را منتشر کرد.

در شمال غزه، سربازان یک پاسگاه اصلی حماس در ناحیه را تصرف کردند و حین این عملیات شماری از عاملان را کشتند. در این ناحیه چندین تونل و تسلیحات یافت شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-says-hamas-firing-rockets-from-gaza-safe-zones-as-civilian-scramble-for-shelter/

اطلاعات بیشتر در مورد