اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت برای اولین بار امداد بشردوستانه از بندر اشدود وارد نوار غزه می-شود

تصویر: کامیون حامل آرد از برنامهٔ جهانی غذا پیش از ورود به نوار غزه در ۱۷ آوریل ۲۰۲۴ در بندر اشدود دیده می-شود. (Israel Defense Forces)
تصویر: کامیون حامل آرد از برنامهٔ جهانی غذا پیش از ورود به نوار غزه در ۱۷ آوریل ۲۰۲۴ در بندر اشدود دیده می-شود. (Israel Defense Forces)

هشت کامیون آرد از برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل به نوار ارسال شد، اسرائیل می-گوید به فعالیت برای افزایش ورود مواد غذایی و کالاهای درمانی به ناحیهٔ محصور ادامه می-دهد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز چهارشنبه امداد بشردوستانه برای مردم غزه که از طریق بندر اشدود در ساحل مدیترانه رسید، روز چهارشنبه برای اولین بار وارد نوار شد.

اوایل ماه جاری دولت اسرائیل گشایش این بندر را برای انتقال امداد بشردوستانه تصویب کرد تا در گیرودار فشار فزایندهٔ بین المللی، مقدار مواد غذایی و کالای درمانی برای غیرنظامیان فلسطینی افزایش یابد.

ارتش اسرائیل گفت هشت کامیون آرد از برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل پس از ورود به اسرائیل از طریق بندر یادشده، روز چهارشنبه وارد غزه شد.

کامیونها در بندر مورد بازرسی «دقیق» قرار گرفتند و سپس از طریق گذرگاه کارم شالوم در انتهای جنوبی قلمرو غزه، نزدیک مصر، وارد نوار شدند.

این اقدام یکروز پس از آنکه جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا بخاطر کُندی اسرائيل در عمل به قول تسریع انتقال امداد به غزه انتقاد کرد، و اشاره کرد که بندر اشدود و گذرگاه اریز هنوز برای انتقال امداد باز نشده-اند، انجام شد.

بر سر مقدار کم امداد بشردوستانه که به نوار غزه که بنا به هشدار سازمان ملل در خطر قحطی است، منتقل می-شود، اسرائیل با فشار فزاینده جامعهٔ بین المللی، و نزدیکترین متحدان خود مواجه است.


تصویر: فلسطینیان در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ در رفح برای دریافت یک وعدهٔ غذایی صف کشیده-اند.
(AP Photo/Fatima Shbair)

با توجه به فشارهای یادشده، در یکی-دو ماه گذشته اسرائیل آسمان خود را به روی هواپیماهای خارجی که بسته-های کمکی را از هوا به نوار غزه می-ریختند، گشود و به ایجاد کریدور دریایی برای انتقال مستقیم امداد به غزه کمک کرد.

بااینحال، اوایل ماه جاری، هنگامی که نیروهای دفاعی کاروان کامیونهای آشپزخانهٔ مرکزی جهانی را بمباران کرده و هفت تن از کارکنان گروه امداد را کشت، خشم واشنگتن از شیوهٔ مدیریت اسرائيل بر وضعیت بشری به نقطهٔ‌ جوش رسید.

در گزارش آمد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تهدید کرد اگر اورشلیم گامهایی اساسی برای بهبود وضعیت بشری برندارد، حمایت ایالات متحده از این کشور در جنگ علیه حماس را متوقف کند.

کابینهٔ امنیتی اسرائيل در عرض چند ساعت به گشایش یک گذرگاه دیگر در شمال کشور به قلمرو غزه برای انتقال امداد، اجازهٔ انتقال محموله-های دریایی از طریق بندر اشدود، ازدیاد مقدار کاروانهای امداد از طریق اردن، و توسعهٔ‌ مکانیسمهای مؤثر بیشتری برای تنش-زدایی، تا محافظت از کارکنان فعالیتهای بشردوستانه تضمین شود، رأی داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/humanitarian-aid-enters-gaza-strip-via-ashdod-port-for-the-first-time-says-idf/

اطلاعات بیشتر در مورد